Προϋπολογισμός 2018: Αύξηση στα έσοδα της Αυτοδιοίκησης

Κοινοποίηση στα Social Media

Αύξηση κατά 5% στα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προβλέπεται στο προσχέδιο του προυπολογισμού για το 2018.

Συγκεκριμένα:

Στον προϋπολογισμό του  2017 οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι και οι  Ειδικές Επιχορηγήσεις ανέρχονταν στα  3,035 δις € ενώ στον προϋπολογισμός του 2018 οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι και οι Ειδικές Επιχορηγήσεις αγγίζουν τα 3,190 δις.