Δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη

Κοινοποίηση στα Social Media

23 θέματα στην ημερήσια διάταξη της νέας συνεδρίασης του ΔΣ Λεβαδέων την ερχόμενη Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (379/2017
2. Διαπίστωση αδυναμίας με ίδια μέσα του Δήμου της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας των αθλητικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και έγκριση ανάθεσης αυτών .
3. Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017 (7/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
4. Τροποποίηση της αρ. 497/2016 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση χρήσης έτους 2017.
5. Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την εργασία τοποθέτησης “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΑΒS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ” (ανάδοχος ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε)
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΔΑΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ”
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ”
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την “ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017”
11. Έγκριση Δ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
12. Έγκριση Ε΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
13. Έγκριση Α΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”
14. Εγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες της εκδήλωσης με τίτλο : “ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017”
15. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην Εκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2017 στη Ναύπακτο (13-16/10/2017 .
16. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.200€ “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2017
17. Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη θέση “ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ” στη Λιβαδειά.
18. Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων

19. Υποβολή αίτησης φακέλου στα πλαίσια της με αριθμ.πρωτ.3558/16-8-2017 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της πράξης με τίτλο : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΙΠΕϊΚΑ -ΠΑΛΛΑΙΚΑ”
20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου : “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ Κορώνειας”.
21. Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200.
22. Απαλλαγή χρέωσης τροφείων του παιδιού Δ.Π .από τον Παιδικό Σταθμό Κορώνειας. Δήμου Λεβαδέων.
23. Ορισμός δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ