Πάνω η απασχόληση στην Ευρωζώνη το 2ο τρίμηνο-3η θέση για Ελλάδα

Κοινοποίηση στα Social Media

Κατά 0,4% αυξήθηκε αριθμός των εργαζομένων στην Ευρωζώνη σύμφωνα με την Eurostat  το δεύτερο τρίμηνο , σηματοδοτώντας τα υψηλότερα επίπεδα που είχαν καταγραφεί ποτέ. Η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,5% το πρώτο τρίμηνο. 

Η Ελλάδα βρέθηκε στη 3η θέση.

 

Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,6% στην Ευρωζώνη το δεύτερο τρίμηνο και κατά 1,5% στην ΕΕ.

Ο αριθμός των εργαζομένων στην Ευρωζώνη ανήλθε σε 155,6 εκ. το δεύτερο τρίμηνο και 235,4 εκ. στην ΕΕ.

Η Μάλτα εμφάνισε την μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση με την Ισπανία να ακολουθεί και την Πολωνία με την Ελλάδα να έπονται.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,8% το δεύτερο τρίμηνο έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Από ΕΡΤ