Την Τετάρτη νέα συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει εκ νέου το ΔΣ Λεβαδέων με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Mαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη- και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (Η Απόφαση της Ο.Ε θα σας σταλεί ηλεκτρονικά).
2. Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.
3. Νέα σύμβαση συνεργασίας του Δήμου με την εταιρία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
4. Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το “Ολοκαύτωμα στο ‘Καλάμι’ της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου” και διάθεση πίστωσης
5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και διάθεση πίστωσης
6. Προγραμματισμός εκδήλωσης εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δαύλειας και διάθεση πίστωσης
7. Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού πολιούχου Αγίου Γεωργίου.
8. Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων»
9. Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
10. Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
11. Αποδοχή της υπ΄αριθμ 97/17.5.17 Τεχνικής Μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και φέρει τίτλο : “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”
12. Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”
13. Εξέταση της υ[π αριθμ. 8088/11-4-2017 ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕ κατά του 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του ανωτέρω έργου .
14. Τροποποίηση της αριθμ.195/26-4-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λεβαδέων”.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανδρέας Διαμαντόπουλος