Μέχρι 12 Μαΐου η μετάταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς

Κοινοποίηση στα Social Media

Έως 12 Μάιου έχουν προθεσμία οι αγρότες που έκαναν μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ( κοινώς να τηρούν βιβλία) προκειμένου να ενταχθούν ξανά στο ειδικό καθεστώς, χωρίς κανένα πρόστιμο.

Συγκεκριμένα, η κείμενη νομοθεσία αρχικά προέβλεπε ως κριτήριο ένταξης οποιαδήποτε επιδότηση είχε λάβει κάποιος πάνω από 5000 ευρώ εντός του έτους 2016 ( ανεξάρτητα ποιο έτος αφορούσε) ενώ με την νέα τροπολογία το κριτήριο ένταξης παραμένει στα 5000 ευρώ,λαμβάνοντας υπόψιν οποιαδήποτε επιδότηση έλαβε κάποιος αλλά που αφορούσε μόνο το έτος 2016.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά μόνο το έτος 2016 πράγμα που σημαίνει ότι τα επόμενα έτη,οποιαδήποτε επιδότηση πάνω 5000 ευρώ  (ανεξαρτήτως έτος που αφορά και σε ποιο έτος καταβάλλεται) θα οδηγεί τον  αγρότη στην ένταξη του στο κανονικό καθεστώς και στην τήρηση βιβλίων.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι συνεχείς αλλαγές του Υπουργείου Οικονομικών δυσχεραίνουν αφάνταστα τόσο τους αγρότες  αλλά και τους λογιστές τους, οι οποίοι σε σύντομο χρονικό διάστημα καλούνται να αντιμετωπίσουν αντικρουόμενες αποφάσεις αλλά και μια σωρεία πρακτικών ζητημάτων στις κατά τόπους εφορίες.

 

Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο  «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»  ορίζονται πλέον τα εξής : 

«Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 ορίζεται ότι στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς, ειδικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2017 θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν οι αγρότες εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους και αφορούν μόνο το έτος 2016 και όχι τυχόν ποσά αναδρομικών επιδοτήσεων που αφορούν παλαιότερα έτη, λόγω ολοκλήρωσης του προηγούμενου προγράμματος επιδοτήσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και λειτουργίας του νέου από το έτος 2017, γεγονός που είχε αρνητικές συνέπειες στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος χωρίς τη δική τους υπαιτιότητα.
Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται, τόσο για τον αγρότη όσο και για τη φορολογική διοίκηση, στην περίπτωση είσπραξης αναδρομικών επιδοτήσεων (δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης- βασικής από το έτος 2015 και μετά), δηλαδή επιδοτήσεων οι οποίες καταβάλλονται και λαμβάνονται από τον αγρότη το τρέχον έτος, αλλά αφορούν παλαιότερα έτη (π.χ. 2014, 2015).
Ειδικότερα, έχοντας υπόψη ότι άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, καθώς επίσης και η ονομασία τους από το 2015 και μετά, η αναδρομική καταβολή των ποσών των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες έχει ως αποτέλεσμα την υπαγωγή πολλών αγροτών στο κανονικό καθεστώτος ΦΠΑ, με αποτέλεσμα δυσανάλογες υποχρεώσεις για μικρούς αγρότες (υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ στην περίπτωση που δεν έκαναν καμία παράδοση), καθώς και στην αύξηση του διοικητικού κόστους για τη φορολογική διοίκηση.
Για να αποφευχθούν, λοιπόν, αυτά τα προβλήματα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των αγροτών (καθυστερημένη καταβολή επιδοτήσεων εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ), δεδομένου ότι αν είχαν καταβληθεί έγκαιρα οι επιδοτήσεις οι αγρότες θα είχαν προχωρήσει στην τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους (ένταξη στο κανονικό καθεστώς ή παραμονή στο ειδικό καθεστώς για την πλειοψηφία αυτών), προτείνεται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι αγρότες το έτος 2016 έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ που αφορούν το εν λόγω έτος, έστω και αν δεν πραγματοποιούν παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.»

Γράφει ο Καλοπήτας Θοδωρής, Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης Αγροτών ΑΣ ΑΙΧΜΕΑΣ