ΝΟΥΣΑ… όπως “λησμοΝΟΥΣΑ”;

Κοινοποίηση στα Social Media

Νέα καταγγελία από το Θανάση Σκούμα για την περιβόητη υπόθεση της παραλίας Αγγελή στον όρμο της Νούσας στη Θίσβη.
Ο Ανεξάρτητος ΔΣ Θηβαίων μιλά παράδοση του δημόσιου χώρου και των κοινόχρηστων πραγμάτων.
Χαρακτηρίζει «δήθεν» το συμβιβασμό που έρχεται προς ψήφιση στο ΔΣ στις 29 Μαρτίου.
Δημοτική αρχή, μείζων μειοψηφία, τοπικός ΣΥΡΙΖΑ και παράταξη Κατσέλη-Σβίγγου -σύμφωνα με το Θανάση Σκούμα- εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα του Δήμου και καταλύουν συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών προς όφελος της ιδιωτικής εταιρείας που διαχειρίζεται τη ΒΙΠΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι της Θίσβης σε δύο γενικές συνελεύσεις αρνήθηκαν την εκποίηση του δημόσιου και κοινόχρηστου χώρου.

Δείτε απόσπασμα του πρακτικού που δημοσιεύει ο δημοτικός σύμβουλος σε σχετική ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

 

“Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη όλες τις ανωτέρω απόψεις κατέληξαν από κοινού στα συμπεράσματα ως εξής:

 

– Εκφεύγει της αρμοδιότητας αλλά και του αντικειμένου της Επιτροπής, ο χαρακτηρισμός του εν γένει ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των εξ αυτού απορρεόντων δικαιωμάτων, του δρόμου που άρχεται από τον κόμβο εισόδου στη βιομηχανική περιοχή Θίσβης Βοιωτίας και καταλήγει στον όρμο Νούσας -Αγγελή, όπου βρίσκονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ Θίσβης.

 

– Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη προς οριστική και αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς, συνεπάγεται μακροχρόνιους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες με αβέβαιο αποτέλεσμα, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος ενώ, σε κάθε περίπτωση, αναμφίβολα υφίσταται θέμα ασφάλειας αλλά και ομαλής λειτουργίας της ΒΙΠΕ Θίσβης.

 

– Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. αν και δεν παραιτείται των δικαιωμάτων της επί του ως άνω δρόμου και σε κάθε περίπτωση ρητώς δεν συνομολογεί εμπράγματα ή/και ενοχικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου εφ’ αυτού (του δρόμου), εντούτοις στα πλαίσια εξεύρεσης λύσης στο υπό εξέταση θέμα, επιβεβαιώνει την πρότασή της να χρηματοδοτήσει την επέκταση – διαμόρφωση του δημόσιου δρόμου ο οποίος καταλήγει στον όρμο του Αγίου Ιωάννη Θίσβης Βοιωτίας (υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης των απαραίτητων σχετικών αδειών και εγκρίσεων) ώστε αυτός (ο δρόμος) να οδηγεί από τον όρμο του Αγίου Ιωάννη σε παρακείμενη παραλία.
Το ακριβές ποσό της ως άνω χρηματοδότησης θα προκύψει μετά από σχετική μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί με την συμμετοχή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων, το κόστος της οποίας θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τη ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε..

 

– Η αποδοχή της ως άνω πρότασης της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. από το Δήμο Θηβαίων δεν δύναται να συνιστά και δεν συνιστά παραίτηση ή απεμπόληση σχετικών δικαιωμάτων του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου εν γένει και των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών.

 

– Είναι προς το κοινό συμφέρον, η διατήρηση και η περαιτέρω ενδυνάμωση της φιλικής σχέσης και της άψογης συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Τοπικής Κοινωνίας με την ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. και τις εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ Θίσβης επιχειρήσεις.

 

Η Επιτροπή που συστάθηκε με την 305/2016 Α.Δ.Σ. προκειμένου να επιχειρηθεί η συμβιβαστική επίλυση της πρόσβασης των δημοτών στον αιγιαλό της περιοχής της «Νούσας» μετά από τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τη συμβιβαστική επίλυση του υπό εξέταση θέματος, με την καταρχήν αποδοχή της πρότασης της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. να χρηματοδοτήσει αυτή το Δημοτικό Έργο της επέκτασης – διαμόρφωσης υφιστάμενου δημόσιου δρόμου ώστε αυτός να οδηγεί από τον όρμο του Αγίου Ιωάννη της Θίσβης Βοιωτίας σε παρακείμενη παραλία (Ντράσα), καθιστώντας δια του τρόπου αυτού ευχερή στους πολίτες την επισκεψιμότητα – χρήση αυτής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ. ΣΚΑΛΗΣ
Σ. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
Ι. ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Χ. ΣΑΛΤΑΣ
Ν. ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ”