Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εξελέγη ο Ανδρέας Διαμαντόπουλος

Την Τετάρτη συνεδριάζει το ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 22α Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη – και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα “Άθληση για Όλους” 2017-2018.,
2. Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθριο 48 του Ν. 4325/2015) για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων.
3. Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των Κ.Α.Π.Η Δήμου Λεβαδέων
4. Ορισμός τριών (3) δημοτικών συμβούλων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου από την ΠΕΔ Στ. Ελλάδος , προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων.
5. Παράταση της υπ αριθμ 8140/8-4-2016 σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (300.560,04€ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α).
6. Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 € (Α΄δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας ,Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
7. ΄Eγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2017.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » .
10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου :“ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” .
11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού (Τελικού) για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
12. Έγκριση 5ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού Πίνακα για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
13. Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου:”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
14. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
15. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΕΝΟΠΟΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”
16. Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ”.
17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού &1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ ».
18. Σύναψη δανείου και κατάρτιση όρων για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
19. Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2017.
20. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2017
21. Προγραμματισμός εκδήλωσης εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
22. Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση χορωδιακού φεστιβάλ στη Λιβαδειά και διάθεση πίστωσης
23. Προγραμματισμός επετειακού εορτασμού της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον οθωμανικό ζυγό και διάθεση πίστωσης.
24. Έγκριση κανονισμού άρδευσης Δήμου Λεβαδέων.
25. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων άρδευσης οικον έτους 2017.
26. Τροποποίηση της υπ αριθμ 353/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2017 και εφεξής.
27. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου έως 2 μήνες για την λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης