Πασχαλινές λαμπάδες από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λιβαδειάς. Εντυπωσιακό πρόγραμμα!

Πασχαλινές λαμπάδες από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λιβαδειάς. Εντυπωσιακό πρόγραμμα!

Κοινοποίηση στα Social Media

Πασχαλινές λαμπάδες μπορεί να προμηθευτεί το κοινό από το νέο πρόγραμμα «Εικονική επιχείρηση και ηλεκτρονικό κατάστημα» του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Λιβαδειάς

Το ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς βρίσκεται μόλις στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας, ωστόσο το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό επίπεδο που έχει κατακτήσει επιτρέπει το εγχείρημα ενός μικρού ποιοτικού άλματος που αφορά στη δημιουργία της «Εικονικής επιχείρησης» και του «Ηλεκτρονικού καταστήματος» (e-shop) του σχολείου.

Οι στόχοι του εγχειρήματος είναι εκπαιδευτικοί, «Επιχειρηματικοί» και Κοινωνικοί

Πιο συγκεκριμένα όπως επισημαίνει ο Διευθυντής του Σχολείου Γιάννης Ηλίας, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στόχος είναι οι μαθητές να εμπλακούν ακόμη πιο ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης, μέσω της παροχής διαφοροποιημένων και εξατομικευμένων μορφών εκπαίδευσης και τη δημιουργία περισσότερων κινήτρων για συμμετοχή, (προσανατολισμός των εργαστηρίων και προσαρμογή ενοτήτων των μαθημάτων στους σκοπούς της δράσης κ.α.).

Επίσης να εφαρμόσουν στην πράξη – με τρόπο βιωματικό, μεστό νοήματος και περιεχομένου– τις γνώσεις που αποκτούν στην τάξη, να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται τις νέες τεχνολογίες, να νιώσουν τη χαρά της προσπάθειας, της δημιουργίας, της επίτευξης ενός στόχου, της αλληλεπίδρασης, της προσφοράς και της αλληλεγγύης,

Ακόμα μέσω της ίδρυσης και της λειτουργίας των δύο αλληλένδετων εικονικών «επιχειρηματικών» δομών οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες όπως αυτές της αναγνώρισης, εκτίμησης, ανάδειξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η τοπική παραγωγή και οικονομία καθώς και το τοπικό πολιτιστικό απόθεμα.

Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην πρόσληψη, ανάλυσης και εκτίμησης ποικίλων πληροφοριών, στην ομαδική εργασία, την ανάληψη αρμοδιοτήτων, τη λήψη αποφάσεων, στη

διαχείρισης χρημάτων και στη λήψη πρωτοβουλιών, έμπνευσης, σχεδιασμού και εφαρμογής των ιδεών τους στην πράξη με τρόπο καινοτόμο, αποτελεσματικό και ωφέλιμο.

Οι κοινωνικοί στόχοι αφορούν στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και στην περαιτέρω ενεργοποίησή της ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ενσωμάτωση των μαθητών μας, στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός σταθερού υποστηρικτικού δικτύου, (προσώπων, φορέων και οργανισμών), του σχολείου, στην ενίσχυση των ασθενέστερων οικογενειών των μαθητών μας και στην ανταπόδοση /υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας από το σχολείο μέσω της διοργάνωσης υποστηρικτικών δράσεων, (ομιλίες, προβολές, εργαστήρια, σχολές γονέων κ.α.).

Για να πετύχει τους παραπάνω στόχους το ΕΕΕΕΚ οργάνωσε, εντός του θεσμικού και εκπαιδευτικού πλαισίου, με τρόπο καινοτόμο, αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον, την παραγωγή και τη διάθεση στην τοπική κοινωνία, προϊόντων των εργαστηρίων του σχολείου, (άνθη, λαχανικά, αρωματικά φυτά, είδη τέχνης, χειροτεχνίας και δώρων, χρηστικά αντικείμενα κ.α.), αλλά και υπηρεσιών.

«Εργαλείο» για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η εικονική επιχείρηση με την επωνυμία «Επιχειρηματικός Λέων» από το εμβληματικό Λιοντάρι της Χαιρώνειας, που δεσπόζει και χαρακτηρίζει την περιοχή στην οποία εδρεύει και το σχολείο.

Ο Dr Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Χρήστος Γαλανός έχει αναλάβει την πολυεπίπεδη υποστήριξη της εικονικής επιχείρησης, (εκπαίδευση των εμπλεκομένων μέσω βιωματικών εργαστηρίων, συμβουλευτική υποστήριξη κ.α.).

Στους απώτερους στόχους της εικονικής επιχείρησης είναι η ίδρυση Σχολικού Συνεταιρισμού, ή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και μέσω αυτών η δημιουργία πρατηρίου στην πόλη της Λιβαδειάς για την απευθείας διάθεση των προϊόντων των εργαστηρίων του σχολείου.

Να σημειωθεί ότι μέσω του e-shop οποιοσδήποτε με ένα κλικ μπορεί να προμηθευθεί τα προϊόντα που παράγονται στα εργαστήρια του σχολείου, φτιαγμένα με το μεράκι και την αγάπη των μαθητών και με τη χρήση φιλικών, προς το περιβάλλον, μεθόδων.

Με κάθε «αγορά – συναλλαγή» εκτός από τη συμμετοχή στο διενεργούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο χρήστης υποστηρίζει την επίτευξη των εκπαιδευτικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών στόχων που έχουν τεθεί.

Τα προϊόντα του καταστήματος δεν πωλούνται αλλά ανταλλάσσονται με ισοτιμία τη Βασική Ανταλλακτική Μονάδα (ΒΑΜ).

Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αναρτημένος ένας «κατάλογος ειδών» απαραίτητων για το σχολείο. Τον ίδιο κατάλογο ειδών λαμβάνει επίσης ο «πελάτης» και με την επιβεβαίωση κάθε παραγγελίας.

Χρησιμοποιώντας τη ΒΑΜ μπορεί να επιλέγει από τον κατάλογο είδη αντίστοιχης αξίας, τα οποία και θα προσφέρει στο σχολείο κατά την παραλαβή των προϊόντων που έχει παραγγείλει.

«Το εγχείρημα φαντάζει δύσκολο, είμαστε όμως αποφασισμένοι να πετύχουμε, βασιζόμενοι στη συνεργασία των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων, των υποστηρικτών του σχολείου, των φορέων και την αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας», τονίζουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας του ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς.

Πατήστε εδώ: