Η ισότητα των φύλων αποτελεί μονόδρομο για τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, τονίζει η Δήμαρχος Λεβαδέων Γ. Πούλου

Κοινοποίηση στα Social Media

Στον ρόλο της γυναίκας αναφέρεται σε μήνυμά της η Δήμαρχος Λεβαδέων Γιώτα Πούλου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων των Γυναικών στις 8 Μαρτίου κάνοντας παράλληλα ειδική αναφορά στην «γυναίκα πρόσφυγα-μετανάστρια».

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας θεσμοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1975, ως ένδειξη αναγνώρισης του αγώνα  των γυναικών για ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας και δικαιώματος ψήφου και μας υπενθυμίζει την αναγκαιότητα της ισότιμης παρουσίας των γυναικών στο δημόσιο βίο. Παρά το γεγονός ότι στο δυτικό κόσμο η συμμετοχή των γυναικών στο κοινωνικό – πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι έχει αυξηθεί σημαντικά, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στον εργασιακό τομέα, με χαμηλότερες απολαβές έναντι των ανδρών και στην άνιση εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων», επισημαίνει η κ. Πούλου.

Και προσθέτει: «Σε ορισμένες χώρες δε, οι γυναίκες αγωνίζονται ακόμη και σήμερα για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της μόρφωσης και της εργασίας. Η ενδυνάμωση των γυναικών για την πλήρη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, είναι θεμελιώδης για την επίτευξη της ισότητας και της ανάπτυξης».

Στη συνέχεια αφού επισημαίνει ότι «Η ισότητα των φύλων αποτελεί μονόδρομο για τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, για την εφαρμογή των αρχών της ελευθερίας, για την προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ των φύλων και τελικά συμβάλλει στη συνοχή του κοινωνικού ιστού», καταλήγει: «Αυτή την ημέρα οφείλουμε η σκέψη μας να είναι κοντά και στη γυναίκα πρόσφυγα-μετανάστρια που αγωνίζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες να βρεθεί σε ασφαλές τόπο με τα παιδιά και την οικογένειά της».