Νέα συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων τη Δευτέρα

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 13η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα- και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Λήψη απόφασης Έγκρισης του “Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Λεβαδέων”.(Η εισήγηση θα σταλεί ηλεκτρονικά)
2. Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Λεβαδέων (2017-2019)((Η εισήγηση θα σταλεί ηλεκτρονικά)
3. Αποδοχή ποσού 40.000,00€ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”.
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της πράξης ““Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ):5002049 του Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της πράξης “ “Κέντρο Κοινότητας με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ):500200 του Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2017 (Εγκριση της 1/2017 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων).
7. Λήψη απόφασης περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας και αποδοχή των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων , με σκοπό την υποστήριξή του , ως προς την εποπτεία της πράξης με τίτλο ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων” , σύμφωνα με το άρθρο της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ..
8. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων: α) στη “θέση 808-ΘΟΥΡΙΟ” και β) στη “θέση 82”, που βρίσκονται στον Προφήτη Ηλία, πλησίον Πέρα Χωρίου Λιβαδειάς .
9. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκ νέου εκμίσθωση, δημοτικής έκτασης στη θέση “4885- ΑΦΑΛΟΣ”, της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας .
10. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ακινήτου, που βρίσκεται
στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγ.Λαζάρου Δήμου Λεβαδέων.
11. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς.
12. Εκ νέου εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , στη θέση “Τριχιά” Τοπικής Κοινότητας Ρωμέϊκου , κληροδοτήματος Αθανασίου Βασ. Βλαχάκη.
13. Λύση μισθωτικής σύμβασης του Δήμου Λεβαδέων, με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ” (πρώην “STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, στη θέση “1654-ΑΦΑΛΟΣ”, της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου Δήμου Λεβαδέων.”
14. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του μισθωτή του Μαριδάκη Αθανάσιου του Αντωνίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων (εξ αναβολής)
15. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
16. ‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών .
17. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση βλάβων που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων».
18. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων προς τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε
19. Έγκριση της υπ αριθμ 1/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την έγκριση παραχώρησης αίθουσας του 1ου Δημοτικού σχολειου Λιβαδειάς στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.(ΚΕΔΗΛ).
20. Κανονισμός λειτουργίας Μουσείου Πολιτισμού-Συλλογή Θ.Λαζαρή του Δήμου Λεβαδέων (Η εισήγηση θα σταλεί ηλεκτρονικά)
21. Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου και διάθεση πίστωσης
22. Προγραμματισμός εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς για το έτος 2017 και διάθεση πίστωσης
23. Διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με τίτλο Γαϊτανάκι Λιβαδειάς 2017και ανακοινοποίηση στο ορθό της αριθμ.23/2017.