Ο Δήμαρχος Ορχομενού στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων

Κοινοποίηση στα Social Media
xirogiannisΟ Δήμαρχος Ορχομενού λαμβάνοντας υπόψη τις κινητοποιήσεις  των αγροτών και κτηνοτρόφων   :
1. Στηρίζει τα δίκαια αιτήματα και τους αγώνες των αγροτών  του Δήμου μας ενάντια στις νέες επιβαρύνσεις  (φορολογία, χαράτσια, αύξηση φόρου πετρελαίου και εισφορών ΟΓΑ, κατάργηση δώρων στις συντάξεις) και τις κατευθύνσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και τη διεκδίκηση ικανοποιητικών τιμών για τα προϊόντα τους που θα διασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα και θα κατοχυρώνουν το θεμελιώδες δικαίωμά τους να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους .
2. Καλεί τους αρμόδιους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό  να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα  του Κλάδου  που αφορούν στην βελτίωση των τιμών όλων των αγροτικών προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, προωθώντας παράλληλα την ολοκλήρωση όλων των μεγάλων τεχνικών έργων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα.
3. Θεωρεί ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που θα συντελέσει κατά μέγιστο βαθμό στην  επανεκκίνηση της οικονομίας μας , για να μπορέσει η χώρα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ