Η Λιβαδειά… στο Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A.

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Γιώτα Πούλου συμμετείχε την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, ως ομιλήτρια στο διήμερο δομημένο διάλογο που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες, με τίτλο “Reinventing European Solidarity and Raising Tolerance” με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προσφυγική κρίση, τη συμμετοχή των νέων της Ευρώπης στο διάλογο και την προαγωγή του εθελοντισμού. Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται σε τέσσερις χώρες εταίρους, Ελλάδα, Κύπρο, Βέλγιο και Αλβανία.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, Δήμαρχοι, Ευρωβουλευτές, βουλευτές, ακαδημαϊκοί και νέοι όπου συζήτησαν τις διαστάσεις, τις προκλήσεις και τις προτεινόμενες λύσεις για το μεταναστευτικό ζήτημα.
Η Δήμαρχος αναφέρθηκε διεξοδικά στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης “Accommodation of Asylum Seekers and Relocation Candidates in Livadia”, το οποίο υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Δήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία του προγράμματος (αριθμός ωφελουμένων, αριθμός διαμερισμάτων, κλπ) και αναφέρθηκε στις αρχικές επιφυλάξεις της Ύπατης Αρμοστείας σχετικά με τη δυνατότητα του Δήμου να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος, καθώς δεν υπήρχε προηγούμενο σε κάποιον άλλο Δήμο της χώρας χωρίς τη συνεργασία ΜΚΟ.

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα υλοποιείται με απόλυτη επιτυχία στην πόλη της Λιβαδειάς έχει ως αποτέλεσμα να αρθεί κάθε επιφύλαξη από την Ύπατη Αρμοστεία για την επιτυχία του προγράμματος, αλλά και να αποτελεί η περίπτωση της Λιβαδειάς παράδειγμα καλής πρακτικής στον τρόπο φιλοξενίας των προσφύγων, το οποίο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και άλλων Δήμων να το εφαρμόσουν, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την κοστοβόρα και πολλές φορές προβληματική πρακτική λειτουργίας μεγάλων οργανωμένων δομών.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα αρχικά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπισθούν, τα οποία εστιάζονταν κυρίως σε ξενοφοβικές και ρατσιστικές τάσεις, κυρίως εξαιτίας του φόβου για το άγνωστο. Οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το Δήμο σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή διευκολύνει την ενσωμάτωση των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.
Η Δήμαρχος αναφέρθηκε στα οφέλη που προκύπτουν για την τοπική κοινωνία από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς συμβάλλουν στην καλλιέργεια αξιών αλληλεγγύης και ανθρωπισμού, στην πολιτισμική ζύμωση μεταξύ των προσφύγων και του τοπικού πληθυσμού, αλλά και στη σημαντική οικονομική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Τέλος, πρότεινε το μοντέλο φιλοξενίας των προσφύγων στη Λιβαδειά να γίνει πυλώνας του εθνικού σχεδιασμού.