Με παρέμβαση απο Φ. Παπαθωμά επιλύεται το πρόβλημα των λυμάτων στην περιοχή των Θηβών

Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βοιωτίας, Φανής Παπαθωμά  επιλύεται επιτέλους ένα πολυετές μεγάλο θέμα, που αφορά τη διαχείριση και διάθεση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Θηβαίων και ειδικότερα της Δ.Ε.  Βαγίων .

Ένα πρόβλημα που χρόνιζε το οποίο δρομολογούμενο με ορθές πράξεις και ενέργειες της Περιφέρειας αξιοποιεί αποτελεσματικά τους βιολογικούς καθαρισμούς Θηβών και Βαγίων, υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Χαρακτηρίστηκε, κατ΄ εξαίρεση και υπό όρους, το παρακείμενο στο βιολογικό καθαρισμό υδατόρεμα, αποδέκτης τριτοβάθμιας επεξεργασίας επιπέδου ύδρευσης των αστικών λυμάτων των δύο οικισμών.

Πρόκειται για μία  ενέργεια υψίστης σημασίας περιβαλλοντικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής Θηβών – Βαγίων, για αδειοδότηση και ενεργοποίηση των βιολογικών καθαρισμών Θηβών – Βαγίων.

Η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά δήλωσε: «Με γνώμονα την αποφασιστικότητα του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη, για επίλυση σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως και του Ασωπού, προχωράμε και σε άλλα έργα ουσίας που αφορούν στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία».