ΑΡΚ Θήβας: Καθυστερεί ο Δήμος τις διαδικασίες λειτουργίας του περιβαλλοντικού κέντρου

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Θήβας – μετά από πολλές δυσκολίες και εμπόδια- ιδρύθηκε στις 12 Αυγούστου 2016 και η απόφαση του Υπουργού Παιδείας έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ με αριθμό 2864/9-9-16 τ. Β. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την ευκαιρία που μας δίνεται τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.

 

Καθημερινά, μαθητές όλων των βαθμίδων από όλη την Ελλάδα είναι εν δυνάμει επισκέπτες και πρεσβευτές της πόλης μας.
Όμως, έχουν περάσει περισσότεροι από πέντε (5) μήνες και , πέρα από το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου Θηβαίων δεν έχει γίνει (;) καμία άλλη ενέργεια. Το γεγονός αυτής της αδράνειας μας ανησυχεί. Η ανησυχία μας μεγαλώνει καθώς, όπως διαβάζουμε στο εν λόγω ΦΕΚ:
«Το ΚΠΕ Θήβας, θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) διαδικασίες στελέχωσης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όταν οι υποδομές είναι έτοιμες προς χρήση.

Επίσης θα υπογραφεί σύμβαση παραχώρησης των εγκαταστάσεων και λειτουργίας του ΚΠΕ, μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και του ΥΠ.Π.Ε.Θ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων και των υπουργικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΠΕ».
Με δεδομένη τη γραφειοκρατία που υπάρχει αλλά και τα μειωμένα αντανακλαστικά του Δήμου μας θεωρούμε ότι απαιτείται ΑΜΕΣΗ εκκίνηση των διαδικασιών με τη δημιουργία ομάδας εργασίας ώστε όταν ξεκινήσουν οι διαδικασίες τοποθέτησης και απόσπασης εκπ/κών στο ΚΠΕ Θήβας τον Ιούνιο, να έχουν ολοκληρωθεί τα ζητήματα υποδομών και εξοπλισμού του Κέντρου, του δημοτικού ξενώνα και των χώρων εκπαίδευσης.
Θεωρούμε ότι έχουν δοθεί κάποιες ευκαιρίες στην πόλη μας το τελευταίο διάστημα. Ας τις εκμεταλλευτούμε.
ΘΗΒΑ 26/1/2017