Μοτολέσχη Ορχομενού: « Κάθε απαγόρευση προσπαθεί να καλύψει μια αποτυχία να εκπαιδεύσουμε »

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ» έχει ως ιδρυτικό φορέα την Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΜΟΤ.Ο.Ε. – www.motoe.gr) και τις Λέσχες της. Το Ινστιτούτο είναι φορέας κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν το οδικό περιβάλλον και τη θέση του μοτοσυκλετιστή σ΄αυτό.
Αποσκοπεί στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας του μοτοσυκλετιστή και των άλλων καθημερινών χρηστών του δρόμου.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας, μετά από έρευνα και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα τελευταία 15 χρόνια, επέλεξε ως φορέα τεχνογνωσίας και πιστοποίησης τη Βρεταννική Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη των Ατυχημάτων (RoSPA – The Royal Society for the Prevention of Accidents – www.rospa.com), το σημαντικότερο φορέα στην πρόληψη των ατυχημάτων στη Μεγ. Βρεταννία και έναν από τους καλύτερους παγκοσμίως.
Το Ινστιτούτο, με την ενεργή στήριξη της ΜΟΤΟΕ και των ενδιαφερομένων Λεσχών της, αναπτύσσει σε όλη τη χώρα, μέσω πιστοποιημένων παρατηρητών εκπαίδευσης, δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
Η δράση ενημέρωσης και προετοιμασίας απευθύνεται στους νέους ηλικίας 14-17 ετών που πρόκειται να αποκτήσουν τα προσεχή χρόνια άδεια ικανότητας οδήγησης. Σκοπό έχει να παρουσιάσει τον τρόπο που εμείς, οι μοτοσυκλετιστές, βλέπουμε τη μοστοσυκλέτα και τον ασφαλή τρόπο που τη χρησιμοποιούμε.
Η δράση εκπαίδευσης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας απευθύνεται σε κάθε μοτοσυκλετιστή, ο οποίος επιθυμεί να βελτιώσει την ασφάλειά του. Περι-λαμβάνει προσωπική αξιολόγηση του τρόπου που ήδη ο ενδιαφερόμενος οδηγεί, συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και επιθυμεί να λύσει. Εφόσον ο μοτοσυκλετιστής το επιθυμεί, μπορεί να μετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Οι οργανωμένοι μοτοσυκλετιστές δεν εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους για ασφαλέστερους δρόμους και το κάνουν προσφέροντας ενημέρωση και εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η αντίληψη των εύκολων απαγορεύσεων και των υψηλών προστίμων αλλά κάθε απαγόρευση προσπαθεί να καλύψει μια αποτυχία εκπαίδευσης. Οι πιο πάνω δράσεις γίνονται συγχρόνως στα περισσότερα μέρη της χώρας μας.
H ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΜΟΤ.ΟΡ.) συμμετέχει ενεργά στις δράσεις αυτές διαθέτοντας πιστοποιημένους παρατηρητές εκπαίδευσης και καλεί τους φορείς και τους μοτοσυκλετιστές που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας 
Τηλ. επικοινωνίας με τους παρατηρητές εκπαίδευσης της ΜΟΤ.ΟΡ. : ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ Γιώργος: 6906107973, ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης: 6973944709, ΤΖΟΥΜΑΚΙΔΗΣ Ηλίας:6932658841. Ταχυδρομική Διεύθυνση Μοτολέσχης Ορχομενού: 28ης Οκτωβρίου αρ. 67 Ορχομενός Βοιωτίας, Τ.Κ. 32300 – τηλ: 22610 32697, email: motorxomenos@yahoo.gr .
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ