Ο Δήμος Λεβαδέων απαντάει στο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ για μόνιμες προσλήψεις

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε απάντηση του από 4/1/2017 Δελτίου Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ επαρχίας Λιβαδειάς σχετικά με δήθεν σκόπιμες καθυστερήσεις στις προσλήψεις εργαζομένων στη καθαριότητα, ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει τους δημότες  για τις ενέργειες τις οποίες έχει μέχρι τώρα δρομολογήσει:

  1. Για την παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των 6 εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας έως στις 31/12/2017 εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 127/Α.Π.:31882/30.12.2016 απόφαση της Δημάρχου Λεβαδέων σε εφαρμογή του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199 Α’/2016)

2. Για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. εγκύκλιος 25/Α.Π.:40703/16.12.2016    του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία καλούνται οι Δήμοι σε εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.4368/2016 να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας Υ.Ε. και Δ.Ε. της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης κλπ.

Ο Δήμος Λεβαδέων έχει ήδη καταγράψει τις κενές οργανικές θέσεις (σχετικό έγγραφο με Α.Π.:148/3.1.2017) και έχει δρομολογήσει όλες τις ενέργειες με βάση την σχετική εγκύκλιο.