Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού απαιτεί ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ επαρχίας Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α. επαρχίας Λιβαδειάς ήδη από την 11η Απρίλη του 2016 ( αρ.πρωτ: 4 ) καλούσε τις δημοτικές αρχές ΛΕΒΑΔΕΩΝ και ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ να κάνουν χρήση του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 που προβλέπει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα όπως η καθαριότητα και να σταματήσουν τον όποιο προγραμματισμό   ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες των Δήμων τους.
Οι δημοτικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό , αλλά βολεύονταν με προσλήψεις οκταμηνιτών μέσω ΟΑΕΔ ή ορισμένου χρόνου και γενικότερα με ελαστικές μορφές εργασίας.
Ως Σύλλογος έχουμε εκπεφρασμένη και κατηγορηματική άποψη περί μόνιμης και σταθερής εργασίας όλων των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό , και δεδομένων των πανθομολογούμενων αναγκών που υπάρχουν ειδικά στον τομέα της καθαριότητας ) θέλουμε από τις Δημοτικές Αρχές να μας απαντήσουν τώρα, σε πόσες προσλήψεις προγραμματίζουν να προχωρήσουν μέσα στο 2017 στην καθαριότητα, με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με την οποία ζητείται από τους Δήμους να αποσταλούν τα αιτήματα μέχρι στις 31/1/2017 ;
Επειδή ο χρόνος περνάει και υπάρχει ο φόβος της κωλυσιεργείας ( όπως μας έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία μας ), γιατί μετά την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων το 2011 (ν.4024) και τη μη σύνταξη νέων ΟΕΥ( οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας ) από τους Δήμους, κενές οργανικές θέσεις στον τομέα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, που ανήκουν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως βέβαια και στις άλλες υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες:
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΕΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ Δ.Α.Α ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , με πρόβλεψη κενών οργανικών θέσεων για την κάλυψη των αναγκών τουλάχιστον στις ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα προσφέρει και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες , αλλά παράλληλα θα βάλει και φραγή στην προώθηση αχρείαστων( τουλάχιστον ) ιδιωτικοποιήσεων.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΛΗ ΓΙΟΥΛΗ