Επιστολή “φωτιά” του Κώστα Ξηρογιάννη.

Κοινοποίηση στα Social Media

Υλοποιεί τη δέσμευσή του ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του ΔΣ Ορχομενού Κώστας Ξηρογιάννης και ενημερώνει αρμοδίως, το υπουργείο Εσωτερικών, τον συνήγορο του πολίτη, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, την  Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και το  Ελεγκτικό Συνέδριο για το έλλειμμα δημοκρατικής  λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου που διαπιστώνει, αναφέροντας μάλιστα συγκεκριμένα περιστατικά.

Σεβόμενος -όπως χαρακτηριστικά τόνισε στην πρόσφατη συνεδρίαση του οργάνου- την περιπέτεια υγείας του Δημάρχου, κοινοποιεί τώρα την επιστολή που συνέταξε και μάλιστα αμέσως μετά την κορυφαία διαδικασία της ψήφισης του προυπολογισμού του Δήμου για το 2017, από την οποία – όπως είπε- “αδικαιολόγητα” απουσίαζε έστω και μία έγγραφη αναφορά-επιστολή του Δημάρχου για την κατεύθυνση του Δήμου τη νέα περίοδο.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας βάλλει κατά του Δημάρχου, του αναπληρωτή του και του προέδρου του ΔΣ.

Διαβάστε τη σχετική επιστολή:

ΠΡΟΣ:  1) Γεν. Γραμματέα

                                                                      Υπουργείου Εσωτερικών

                                                                       Σταδίου 27 Τ.Κ 10183

                                                                                  ΑΘΗΝΑ

                                                                   2) Συνήγορο του Πολίτη

                                                                   Χαλκοκονδύλη 17 Τ.Κ 10432

                                                                                ΑΘΗΝΑ

Κύριοι,

Απευθύνομαι σε σας, αφού εξάντλησα όλα τα περιθώρια που μου δίνουν οι νόμοι και οι κανονισμοί, εντός του Δημοτικού μας Συμβουλίου μη έχοντας βέβαια καμία ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι, απλά επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι, ακόμη και σήμερα το έτος 2016  η Δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης για πολλούς από εσάς μπορεί να είναι δεδομένη, για μας όμως τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ορχομενού, δυστυχώς είναι ακόμη ζητούμενη.

Πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα σε μας γιατί όποια παρέμβαση και αν γίνει από τη μεριά σας η νοοτροπία δεν αλλάζει, η Δημοκρατία ούτε διδάσκεται πολύ δε περισσότερο δεν επιβάλλεται.

Η πιστεύει κανείς στις αρχές της και λειτουργεί ανάλογα, ή όχι, μέση πορεία δεν υπάρχει .

Μη περνάει κανενός βέβαια από το μυαλό ότι αναφέρομαι σε λαικές συνελεύσεις, σε δημόσιους απολογισμούς, σε συναινέσεις και συνεννοήσεις που αφορούν σοβαρά τοπικά θέματα, που ΔΕΝ γίνονται παρότι προβλέπονται από τον Καλλικρατικό νόμο, ούτε καν σε απλές ενημερώσεις,έστω προ ημερήσιας διάταξης στις συνεδριάσεις του Δημ, Συμβουλίου δεν παίρνουμε απαντήσεις, ούτε ενημερωνόμαστε σε απλά καθημερινά ερωτήματα, προφορικά ή γραπτά, που υποβάλλουμε, ακόμη και  επιστολές που απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ από διάφορους συμπολίτες μας, δεν μας κοινοποιούνται.

Παρακάτω αναφέρω μερικά περιστατικά που εντελώς συμπτωματικά περιήλθαν σε γνώση μου γιατί πιστεύω υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος αριθμός που δεν γνωρίζω.

 1. επιστολή στις 25/11/2015 από νομική εταιρεία ΄΄ Περικλής Τσαμούλης,, η οποία αφορά σοβαρότατο νομικό-οικονομικό θέμα στην οποία αναγράφεται κοινοποίηση στα μέλη του Δ.Σ, δεν μας κοινοποιήθηκε.

επισυνάπτεται έγγραφο 1

 Σε συνεδρίαση του Δ.Σ ο κ. Δήμαρχος ρωτήθηκε γιατί δεν λάβαμε γνώση η απάντηση του,  ήταν ότι περίμενε πρώτα να βρεί νομικό σύμβουλο και ύστερα θα μας ενημέρωνε.

 Στις 4/1/2016 κατέθεσε αίτηση αριθ πρωτ. 34 και  πήρα αντίγραφο της επιστολής και δεν είχε ακόμη καν πρωτοκολληθεί.

επισυνάπτεται. αίτηση 1α

 1. Επιστολή 26/2/2016 από κ. Κουβάρα Παναγιώτη δεν έχει πρωτοκολληθεί και φυσικά δεν έχουμε ενημερωθεί με την δικαιολογία ότι η επιστολή δεν ήλθε κανονικά με το ταχυδρομείο, αλλά στο email  dimarxos.gr ισχυριζόμενος ότι είναι προσωπικό και δεν όφειλε να μας ενημερώσει. (αν είναι δυνατόν!!!). επισυνάπτεται. έγγραφο 2

με την  αίτησή  μου αριθ. πρωτ.  4794/24-5-2016 ζητώ από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ αντίγραφα όλων των επιστολών που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ της Υπηρεσίας του Δήμου και του κ. Π. Κουβάρα, με έγγραφό του χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου με παραπέμπει στο κ. Δήμαρχο, χωρίς να αιτιολογήσει την άρνησή του αυτή.

επισυνάπτονται. αίτηση 2α , έγγραφο 2β

 1. Επιστολή 14/4/2016 του ιδίου αποστολέα αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο.

επισυνάπτεται έγγραφο 3

 1. Επιστολή 14/6/2016 του ιδίου αποστολέα το ίδιο.

επισυνάπτεται έγγραφο 4

 1. Επιστολή  25/7/2016 από κ. Αντώνιο Νυδριώτη  το ίδιο.

επισυνάπτεται έγγραφο 5

 1. Επιστολή με αριθ. Πρωτ. 7153/18-7-2016  πολιτών Γ. Βελαώρα, Δ. Καπίτσα, Ι. Καπίτσα , Α. Πατσαούρα δεν μας κοινοποιήθηκε.

επισυνάπτεται έγγραφο 6

 1. Επιστολή  27/7/2016 από κ.  Γ. Δήμου δεν μας κοινοποιήθηκε

επισυνάπτεται έγγραφο 7

 1. Αίτησή μου με αριθ. Πρωτ. 15716/21-11-2014 προς τον Δήμαρχο δεν απαντήθηκε.

επισυνάπτεται αίτηση 8

 1. Αίτησή μου με αριθ. Πρωτ. 6315/27-6-2016 προς τον πρόεδρο του Δ.Σ δεν απαντήθηκε.

επισυνάπτεται αίτηση  9

 1. Επιστολή με αριθ. Πρωτ. 2130/3-3-2016 Δημητρίου Παπαλάμπρου δεν μας κοινοποιήθηκε.

επισυνάπτεται έγγραφο 10

 1. Επιστολή με αριθ. Πρωτ. 2130/21-3-2016 Δ/ντου Τεν. Υπηρεσιών προς Δημήτριο Παπαλάμπρου δεν μας κοινοποιήθηκε ( παρότι απευθυνόταν και στα μέλη του Δ.Σ)

επισυνάπτεται έγγραφο 11

 1. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ  25/4/2016   θέμα 5 μας ζητήθηκε να πάρουμε απόφαση να εγκρίνουμε τη μελέτη 11/2016 της τεχνικής Υπηρεσίας και να αναθέσουμε την εκτέλεση του έργου σε εταιρεία  με το ποσό των   11.994 ευρώ.

 Με την αίτησή μου στον πρόεδρο του Δ.Σ με αρ. πρωτ. 3986/27-4-2016 ζήτησα αντίγραφα των προσφορών και των άλλων εταιρειών, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, γιατί ο εισηγητής αναπληρωτής Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι είχε κάνει έρευνα αγοράς και είχε πάρει και άλλες προσφορές. Η απάντησή που πήρα ήταν από δύο εργολάβους που οι προσφορές τους δεν είχαν ούτε ημερομηνία κατάθεσης ούτε φυσικά πρωτόκολλο παραλαβής των προσφορών. Η εταιρεία τρίτη που πήρε τελικά το έργο δεν είχε δώσει προσφορά, απλά υπήρχε προφορική συνεννόηση του εργολάβου με τον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο.

επισυνάπτονται αίτηση αριθ12 και έγγραφα 12α,12β,12γ,12δ.

 1. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ 15/6/2016   θέμα 13 ο Αντ/ρχος και αναπληρωτής     Δημάρχος, μας εισηγήθηκε να εγκρίνουμε και να ψηφίσουμε δαπάνη 24.800 ευρώ για εκτέλεση έργου χωρίς μελέτη με την υπόσχεση  ότι θα φέρει προς έγκριση την μελέτη στο επόμενο Δ.Σ. η πρόταση εγκρίθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Η μελέτη πράγματι ήλθε στην επόμενη συνεδρίαση με ακριβώς το ίδιο ποσό. Τέτοια μαντική ικανότητα ο Αντ/χος .

επισυνάπτεται έγγραφο 13

Όπως σας προανέφερα δεν είναι δυνατόν να γνωρίζω πόσες ακόμη επιστολές έχουν σταλεί με παραλήπτες και τα μέλη του Δ.Σ.

Αναρωτηθείτε αν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του Δημ. Σύμβουλος με αυτή τη συμπεριφορά του Δημάρχου και του Αντ/ρχου, είτε είναι στην μειοψηφία, είτε είναι  στην πλειοψηφία.

Αναρωτιέμαι δε, αν και ως πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας συμπεριφέρεται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον ίδιο τρόπο

Από τα ανωτέρω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η άσκηση εξουσίας στον Δήμο Ορχομενού γίνεται ΜΟΝΟ από το δίδυμο Δήμαρχος/Αντ/ρχος εμείς οι υπόλοιποι απλά παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα (καμώματά τους ).

Ευχαριστώ για την υπομονή όσων είχαν το κουράγιο να διαβάσουν την επιστολή μου.

                                                     Ορχομενός,      10-11-2016

                                                                               Με τιμή

Πίνακας αποδεκτών:

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στ. Ελλάδας

2) Περιφέρεια Στ. Ελλάδας                              Κων/νος Ξηρογιάννης

3) Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας            Επικεφαλής Δημ. Παράταξης

4) Ελεγκτικό Συνέδριο                                 Ορχομενός Νέα Εποχή