Δωρεάν περισυλλογή νεκρών ζώων των κτηνοτρόφων της Στερεάς και αποζημίωση για έγκαιρη ενημέρωση των υπηρεσιών

Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκινά και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την 1η Ιανουαρίου 2017 η υλοποίηση του προγράμματος περισυλλογής, διαχείρισης και απόρριψης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα διαχείρισης των νεκρών ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών και προβάτων οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες ή/και το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, για την ύπαρξη νεκρών ζώων στην εκμετάλλευσή τους.

Πιο συγκεκριμένα για αιγοπρόβατα άνω των 18 μηνών, για βοοειδή που γεννήθηκαν σε Βουλγαρία, Ρουμανία ή 3ες χώρες άνω των 24 μηνών και για βοοειδή που γεννήθηκαν σε Ελλάδα και τις λοιπές χώρες τις Ε.Ε. ηλικίας άνω των 48 μηνών

Ο κτηνοτρόφος πρέπει να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες κατά την κλήση  όπως το ονοματεπώνυμο, την έδρα εκμετάλλευσης, τον κωδικό εκμετάλλευση και τον αριθμό ενωτίων νεκρών ζώων.

Η συλλογή των νεκρών ζώων θα γίνεται σε χώρο προσβάσιμο από το εγκεκριμένο όχημα συλλογής του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, έξω από την εκμετάλλευση, κατά τρόπο που να μην έχουν πρόσβαση άλλα ζώα και αρπακτικά ενώ σε δύσβατες περιοχές, το νεκρό ζώο μεταφέρεται σε κάποιο σημείο όπου μπορεί να το παραλάβει ο ανάδοχος.

Να σημειωθεί ότι ζώα υπό σήψη δεν θα παραλαμβάνονται, αφού το εγκεφαλικό δείγμα θεωρείται ακατάλληλο.

Το νεκρό ζώο θα πρέπει να έχει ενώτιο, να είναι ηλικιακά κατάλληλο για δειγματοληψία ΜΣΕ και να συνοδεύεται από το διαβατήριο (βοοειδές) ή το μητρώο εκμετάλλευσης (αιγοπρόβατα).

Η ορθή διαχείριση γενικά των νεκρών παραγωγικών ζώων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, αποτελεί υποχρέωση των κτηνοτρόφων. Όμως, η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των προαναφερόμενων νεκρών ζώων που εντάσσονται στο πρόγραμμα, γίνεται δωρεάν και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους.

Επιπρόσθετα, οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών και προβάτων που ενημερώνουν τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, για τα συγκεκριμένα νεκρά ζώα εντός 48 ωρών από το θάνατο του ζώου, ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου, αποζημιώνονται με 120 ευρώ για κάθε νεκρό βοοειδές άνω των 24 ή 48 μηνών και 30 ευρώ για αιγοπρόβατα άνω των 18 μηνών.

Οι κτηνοτρόφοι απευθύνονται άμεσα για την ύπαρξη νεκρών ζώων στην εκτροφή τους, στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία ή στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο 210-8960100 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.