Τροπολογία – «ανάσα» για τους ΟΤΑ. Έως και 35 έτη δάνεια του ΤΠ&Δ

Κοινοποίηση στα Social Media
Με Τροπολογία – «ανάσα» για τους ΟΤΑ, που κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)», από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμής συναφθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που αποσκοπούν στην οικονομική εξυγίανσή τους, έως και τα 35 έτηΗ ρύθμιση αυτή – μαζί μ’ αυτή των χαμηλότερων επιτοκίων δανεισμού – αποτελεί πάγιο και επίμονο αίτημα της ΚΕΔΕ και της ΠΕΤΑ Α.Ε., μέσω της οποίας προωθείται το συγκεκριμένο σχέδιο – πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Τέλος, επί του ίδιου θέματος, εισάγεται ρητά η διατήρηση του προνομίου των υφιστάμενων εκχωρήσεων κατά το χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων δανειακών συμβάσεων έναντι οποιουδήποτε τρίτου, στις περιπτώσεις δανείων, που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα.

Επίσης, με το ΤΠ&Δ να εξελίσσεται σε Αναπτυξιακή Τράπεζα της Αυτοδιοίκησης, με την ίδια Τροπολογία, του παρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγεί από έσοδα ιδίων πόρων του, ΟΤΑ, για την εκπόνηση μελετών, για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η παρούσα διάταξη είναι εξαιρετικά σημαντική για τους ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, που δεν διαθέτουν π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, αλλά και το κατάλληλο προσωπικό.

Επισυνάπτεται η Τροπολογία

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
από http://www.epoli.gr/