2,4 εκατ. ευρώ για την επισκευή και αποκατάσταση πλωτού αντλιοστασίου στην Υλίκη

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Νέο πλωτό Αντλιοστάσιο το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο της συστηθεισόμενης εργολαβίας προς αποκατάσταση της λειτουργίας του, σήμερα ευρίσκεται μετατοπισμένο εκατοντάδες μέτρα από την κανονική του θέση και προσαραγμένο στην όχθη της λίμνης και συγκεκριμένα επικαθήμενο στο κανάλι εκ beton μεταφοράς νερού.

Τελευταίο έτος χρήσης και λειτουργίας του αντλιοστασίου ήταν το έτος 2009 ή το 2010. Έκτοτε δεν χρησιμοποιήθηκε διότι τα ακόλουθα έτη ήταν με υψηλή υδροφορία και η στάθμη της λίμνης σε υψηλά επίπεδα, οπότε το χερσαίο αντλιοστάσιο λειτουργούσε αυτόνομα και χωρίς υποβοήθηση από τα πλωτά.mpakopapath

Λόγω της αχρησίας και ουδεμίας επεμβατικής προσπάθειας συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα (στην πραγματικότητα εγκατάλειψή του), το αντλιοστάσιο ουσιαστικά ευρίσκεται σε κατάσταση παροπλισμού και πάσχει σε όλη την έκτασή του.