Προσλήψεις και στο νοσοκομείο Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Μετά την σοβαρή προσπάθεια που γίνεται από την Νέα Διοίκηση (μετά από πολλά χρόνια καταστροφικής πολιτικής) για την στελέχωση του Νοσοκομείου μας με το αναγκαίο Ιατρικό προσωπικό στον Παθολογικό και Εργαστηριακό Τομέα, είναι ευκαιρία να συμβάλλουμε στην ανόρθωση του Νοσοκομείου μας και με την πρόσληψη υπόλοιπου προσωπικού αναγκαίου για την καλή λειτουργία του, μειώνοντας ταυτόχρονα και την τοπική ανεργία.
Ξεκίνησε την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο Τομέα της Υγείας, του άρθρου 64 του ν.4430/2016 (Α’205), για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης με αριθμό 13/2016, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή στις 22 Δεκεμβρίου 2016.
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των μακροχρόνια ανέργων
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Μακροχρόνια Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των μακροχρόνια ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
Ηλικία.
Αριθμός ανήλικων ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
τέκνων.
Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Εντοπιότητα
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Οι ακαθάριστες μηνιαίες α̟ποδοχές των ωφελουμένων αντιστοιχούν:
α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ,
γ. για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853,00 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ.

++ Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
++ Η εργασία ̟προς συμ̟πλήρωση της εβδομαδιαίας υ̟ποχρεωτικής (νυχτερινή
εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών)
̟παρέχεται α̟πό τους ωφελούμενους ̟που εργάζονται σε υ̟πηρεσίες, οι ο̟ποίες βάσει νόμου
λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, και ορίζεται μέχρι τις τέσσερις (4) νύχτες και δύο
(2 ) αργίες ή Κυριακές κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο.

Οι αιτήσεις θα γίνουν ατομικά στον διαδικτυακό τό̟πο του ΟΑΕΔ, www.oaed. gr

Καλούμε τους συμπολίτες μας να δείξουν το ενδιαφέρον τους για την στελέχωση του Νοσοκομείου μας. Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων θα είναι 22 Δεκεμβρίου.
Τηλ. Επικοινωνίας για πληροφορίες 6944637779
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης στον σύνδεσμο:

http://www.oaed.gr/nea-arthro/-/asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/enarxe-eidikou-programmatos-apascholeses-4-000-makrochronia-anergon-sto-demosio-tomea-tes-ygeias?_101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ_redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fnea-arthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fnea-arthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1

ΘΗΒΑ 13/12/2016