Με 16 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λιβαδειάς τη Δευτέρα

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 12η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα – και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
2. Ανάγκη σύναψης δανείου και κατάρτιση όρων για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων με το Τ.Π και Δανείων του άρθρου 81 του Ν.4316/204.
3. Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
4. Καθορισμός δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2017
5. Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το οικον έτος 2017 (350/2016 Απόφαση -Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
6. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση δημοτικών κοιμητηρίων.
7. Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
8. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή της Τοπ. Κοινότητα Αγίας Τριάδας Δήμου Λεβαδέων
9. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση “ΠΕΤΣΑΛΑ & ΜΕΛΙΣΣΙΑ της Τοπ. Κοινότητας Ακοντίου Δήμου Λεβαδέων”
10. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση “ΜΑΡΜΑΡΙΑ” της Τοπ. Κοινότητας Ακοντίου Δήμου Λεβαδέων”
11. Παραλαβή της 178/2016 μελέτης με τίτλο “ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ” για τη δημιουργία “Μουσείου Πολιτισμού”
12. Έγκριση 3ουΤελικου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – του έργου:”ΓΕΩΤΡΗΣΗ,ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,ΘΟΥΡΙΟΥ,ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ”
13. Έγκριση της 51/2016 απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.
14. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Κυριακίου, οικισμός Παναγία Καλαμιώτισσα και στο δρόμο που οδηγεί στην παραλία Μπακράκος.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ,του Δήμου Λεβαδέων και της Γ.Γ. Αθλητισμού. (η εισήγηση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά).
16. Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης -φακέλου στα πλαίσια της πρόσκλησης 14.6i.26-27-1 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”- Αξονας Προτεραιότητας 14:”ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)” με τίτλο “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” (η εισήγηση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)
,