Δύο σημαντικά έργα δημοπρατούνται στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Συνολικό προϋπολογισμό 1,46 εκατ. ευρώ έχουν τα δύο έργα, που δημοπρατεί ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων με χρηματοδότηση

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Δύο σημαντικά έργα για το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, δημοπρατούνται στις 15 και 20 Δεκεμβρίου 2016, και αφορούν τη βελτίωση του οδικού δικτύου της πυρόπληκτης περιοχής Τ.Κ. Μαυρομματίου.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία του δασικού περιβάλλοντος της περιοχής, θα εξασφαλίσουν την καλύτερη προστασία των πυρόπληκτων εκτάσεων και της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων ενώ ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες των κατοίκων.

Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:

  1. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 677.823,35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 840.500,95 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της υφιστάμενης οδοποιίας, που αντιστοιχούν σε συνολικό μήκος του δρόμου που ανέρχεται στα 3,94 Km και αποτελείται από δυο κύριους κλάδους, έναν κύριο κλάδο μήκους 3,76 Km και έναν δευτερεύον μήκους 0,18 Km.

  1. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΧΑΔΑ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» με προϋπολογισμό 498.031,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 617.558,80 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της υφιστάμενης οδοποιίας, που αντιστοιχούν σε συνολικό μήκος του δρόμου που ανέρχεται στα 3,10 Km και αποτελείται από δυο κύριους κλάδους, έναν κύριο κλάδο μήκους 2 Km και έναν δευτερεύον μήκους 1.10 Km.

Με την υλοποίηση των ανωτέρω έργων θα αναβαθμιστεί το οδικό δίκτυο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και θα δοθεί στους πολίτες ασφαλέστερο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ