Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του 2017 στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιών

Κοινοποίηση στα Social Media

Εγκρίθηκε κατά τη 15η ειδική συνεδρίαση (29-11-2017),ο προϋπολογισμός του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων. Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συναινετική συζήτηση, αναλύθηκαν τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος κος Ντασιώτης Γεώργιος, παρουσίασε την αναλυτική έκθεση του, προς το Σώμα ,για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και ανέφερε πως σε δύσκολο και ασταθές  οικονομικό περιβάλλον ο Δήμος καταρτίζει έναν ισοσκελισμένο και ρεαλιστικό προϋπολογισμό.

Η Οικονομική υπηρεσία αναλυτικά παρουσίασε τα  στοιχεία εσόδων και δαπανών και απάντησε σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης κος Σαγάνας ανέφερε πως η παράταξή του διαφωνεί με τη λογική του Καλλικράτη και των περικοπών που αυτός εισάγει και καταψηφίζει τον προϋπολογισμό, ωστόσο  ψηφίζει θετικά για τις Δαπάνες που αφορούν: 1. Τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου, 2.αμοιβές υπαλλήλων, 3.ασφαλιστικές εισφορές,4.αμοιβές αιρετών, 5.Κοινωνικές παροχές,6. Δαπάνες Σχολείων

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε  η έγκριση του προϋπολογισμού έγινε κατά πλειοψηφία, ενώ του Ο.Π.Δ.(Ολοκληρωμένου Προγράμματος  Δράσης) Ομόφωνα.

                                                               Από το  Γραφείο ενημέρωσης