Νέα διπλή συνεδρίαση στη Θήβα… κι όποιος αντέξει.

Κοινοποίηση στα Social Media
Διαβάσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σχόλιο του Θανάση Σκούμα σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης για την τακτική της δημοτικής αρχής στη Θήβα να παγιώσει τις “διπλές” συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι να συζητήσουν ένα κορυφαίο θέμα αυτό του προυπολογισμού και δύο ώρες μετά, τακτική συνεδρίαση με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.
Αν βάση του κανονισμού λειτουργίας η κάθε συνεδρίαση διαρκεί 4 ώρες τότε αντιλαμβάνεστε οτι οι δύο συνεδριάσεις την ίδια ημέρα κλείνουν οχτάωρο.
Κι όποιος αντέξει θα πούμε εμείς…
Διαβάστε το σχόλιο του Θανάση Σκούμα:
Δεύτερη συνεδρίαση, δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του 2017, την ίδια μέρα (16-11-2016) του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 16 NOEMBΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 16-11-2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 24131/11-11-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 65 & 67 Ν. 3852/10)

1ο. 5η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δ.Θηβαίων, έτους 2016.

2ο. 8η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

3ο. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ’ τριμήνου για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου 2016 (Σχετ. η υπ’ αριθ. 332/2016 Α. Οικ. Επ.).

4ο. Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε. στα πλαίσια του έργου : «NGA καμπίνες Α/Κ Θήβας».

5ο. Επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 109/2016 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ για το έργο : «Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

6ο. Έγκριση παραλαβής μελέτης του έργου με τίτλο : «Μελέτη συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης».

7ο. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 117/2015 Α.Δ.Σ. περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής.