Συστάσεις για τα λιοτρίβια από την περιφέρεια

Κοινοποίηση στα Social Media

Γνωρίζοντας ότι το ελαιόλαδο αποτελεί σημαντικό προϊόν για την οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που στηρίζει την εκάστοτε τοπική κοινωνία καλούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση του αγροτικού προϊόντος να τηρήσουν τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται από την Νομοθεσία προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα ρύπανσης που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ