Στη Στερεά 17,7 εκ. ευρώ στο πλαίσιο της «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Κοινοποίηση στα Social Media

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (www.agrotikianaptixi.gr ) όπως ενημερώνει ο Δρ. Σταύρος Τσελάς Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στη ΠΣΕ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στα 17,7 εκατ. ευρώ  και αναμένεται να ενταχθούν 950 περίπου νέοι γεωργοί της Περιφέρειάς μας, οι οποίοι  θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας είναι από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016.

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Δικαιούχοι  του μέτρου για το έτος 2016 είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως και 40 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.

Η γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση τους πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 έως και 100.000 ευρώ και να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Επίσης δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης ενώ για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋπόθεση την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν μέσω των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr

στο σύνδεσμο http://agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=753a043674f01935,  των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Περιφέρειας στην ιστοσελίδα www.pste.gov.gr, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Στ.Ε. (ΔΑΟ) και των Δ/νσεων Αγροτικής . Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τους:

Νικόλαο Φλώρο  ΔΑΟ Π.Στ.Ε τηλ  2231353173 email: floros@2450.syzefxis.gov.gr

Ευαγγελία Παππά ΔΑΟΚ Βοιωτίας τηλ 2261350163  email: epappa@viotia.gr

Αικατ. Ισαακίδου ΔΑΟΚ Εύβοιας τηλ. 2221353909 email: isaakidou.a@evia.pste.gov.gr

Μιχαήλ Σφακιανάκη ΔΑΟΚ Ευρυτανίας τηλ. 2237080250 email: m.sfakianakis@evr.pste.gov.gr

Φώτη Μαυρέλη ΔΑΟΚ Φθιώτιδας τηλ. 2231353160 email: f.mavrelis@2450.syzefxis.gov.gr

Πέτρο Μιχαλάκη ΔΑΟΚ Φωκίδας  τηλ. 2265350549 email: p.mihalakis@fokida.gr