Ανάκληση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων σχετικά με κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο. Τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα

Κοινοποίηση στα Social Media

Γ) Τους Πρόεδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγ.Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγ. Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγ. Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγ. Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμαίϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί τη 24η του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Εκλογή γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης της κας Κουτούλα Παγώνας.
2. Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 303/2016 & 321/2016 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον τόπο φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο μας.
3. Έγκριση της υπ΄αριθ 16 /20-10-2016 Απόφασης της ΚΕΔΗΛ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.(295/2016 Απόφαση Ο.Ε)
5. Ωράριο λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.
6. Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ “ .
7. Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ &ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”.
8. Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με MIS379514
9. Εγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ ,ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”.
10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ”
12. Έγκριση της υπ αριθμ. 151/2016 μελέτης του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.
13. Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.
14. Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(2016)”.
15. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ρομποτικής σκούπας καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
16. Έγκριση διενέργειας προμήθειας κατασκευής περίφραξης χώρου Κολυμβητηρίου.
17. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης πολιτιστικών , μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων “Τροφώνεια 2016” του Δήμου Λεβαδέων.
18. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην έκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2016 στη Ναύπακτο.
19. Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης.
20. Έγκριση για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς και Διάθεση πίστωσης.
21. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης ,του Αγγελίδη Άγγελου του Κωνσταντίνου .
22. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθωμάτων αστικών ,του Βόγγλη Ιωάννη του Γεωργιου .
23. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω μεταβίβασης οχήματος της Δεδούση Άννας του Θεόδωρου.
24. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω μεταβίβασης οχήματος του Ζαχαρόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου.
25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης του Κανέλλη Αναστάσιου του Νικολάου.
26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης του Κελέρμενου Νικόλαου του Δημητρίου.
27. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω εξόφληση της οφειλής του Κεσόβ Παναγιώτη του Δημητρίου.
28. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω ακύρωσης της πράξης βεβαίωσης παράβασης του Κουρέπη Ιωάννη του Αριστείδη.
29. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθωμάτων αστικών ακινήτων λόγω λύσης της σύμβασης μίσθωσης του Μαριδάκη Αθανάσιου του Αντωνίου.
30. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω εξόφληση της οφειλής Μπαχλαβά Ιωάννη του Χρήστου .
31. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω μεταβίβασης οχήματος Νίκα Παναγιώτη του Ιωάννη
32. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης Παπασπύρου Αθανάσιος του Οδυσσέα.
33. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης Παπασπύρου Γεωργίου του Οδυσσέα.
34. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης Πατριώτη Νικόλαου του Γεωργίου.
35. Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής Δημητρακοπούλου Χρυσάνθη.
36. Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής Χάψα Βασιλικής του Γεωργίου.
37. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου Ρουμπέα Τζανέτου του Ηλία.
38. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης Ρουμπέα Τζανέτου του Ηλία.
39. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης Σάκκου Ασημίνας του Γεωργίου.
40. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθωμάτων αστικών ακινήτων λόγω λύσης της σύμβασης μίσθωσης Χαραλαμπίου Ιωάννη του Βασιλείου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)