Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι τελικές θέσεις της Π.Ε.Δ. για την αναμόρφωση του Καλλικράτη

Κοινοποίηση στα Social Media

Ενόψει του Ειδικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ για την «Αλλαγή του Καλλικράτη και το Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους», που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2016, στον Βόλο, συνεδρίασε, στη Λαμία, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας .

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ, Λ.  Υπερήφανος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης επεσήμανε: «Στόχος της σημερινής μας συνεδρίασης είναι η αποτύπωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τις απαραίτητες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στον Καλλικράτη, έτσι ώστε να προκύψει ένα νέο, σύγχρονο, δίκαιο, βιώσιμο και ευέλικτο μοντέλο διακυβέρνησης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο νέος Καλλικράτης θα πρέπει να έχει ως βασικούς άξονες την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη, τη λειτουργικότητα των Δήμων έτσι ώστε να είναι χρήσιμοι και αποτελεσματικοί για τους δημότες τους καθώς επίσης και την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των Δήμων και κατ’ επέκταση των όλων πολιτών”.

Συνεχάρη δε τα μέλη της αρμόδιας Θεματικής Επιτροπής “Θεσμών & Ισότητας” της Π.Ε.Δ. και ιδιαίτερα την Πρόεδρό της, κ. Σπανού, Δήμαρχο Ιστιαίας – Αιδηψού για την ολοκληρωμένη εισήγηση που εκπονήθηκε, στα πλαίσια της οποίας αναδεικνύονται όλα τα καίρια προβλήματα των ΟΤΑ Α’ βαθμού και προκρίνονται τεκμηριωμένες προτάσεις».

Η κ.  Σπανού, παρουσίασε στο Σώμα την εισήγηση της Επιτροπής “Θεσμών & Ισότητας” παρέχοντας τις κατάλληλες κατά περίπτωση διευκρινήσεις.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., κοινή συνισταμένη των οποίων αποτέλεσε η παραδοχή ότι η αρμόδια επιτροπή παρέδωσε ένα σοβαρό έργο έχοντας μελετήσει τα προβλήματα που γέννησε ή δεν έλυσε η εφαρμογή του Καλλικράτη. Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν, τέθηκαν προς συζήτηση κι έπειτα από την απαραίτητη διαβούλευση ενσωματώθηκαν στην εισήγηση. Αποφασίστηκε η δόμηση των τελικών θέσεων της ΠΕΔ σε δύο βασικούς πυλώνες. Αφενός στην ανάδειξη των βασικών αξόνων πάνω στους οποίους θα πρέπει να δομηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Αυτοδιοίκηση και αφετέρου στην προώθηση σημαντικών θεμάτων της καθημερινότητας των Δήμων, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Το θέμα έκλεισε με την ομόφωνη έγκριση των τελικών θέσεων της Π.Ε.Δ. για την αναμόρφωση του Καλλικράτη.

Εκτός ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε η  επιστολή του Δημάρχου Κύμης –Αλιβερίου, κ. Μπουραντά για την αναγκαιότητα καταβολής στους Δήμους του συνόλου των οφειλόμενων ποσών (χρεών) από το Κεντρικό Κράτος.

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε στο γεγονός ότι κρίνεται επιτακτική η εξόφληση όλων των οφειλών του Δημοσίου προς τους Δήμους κι ότι κανείς Δήμος δεν πρόκειται να κάνει πίσω στην δίκαιη και νόμιμη αυτή διεκδίκηση, ενώ αποφασίστηκε ομόφωνα η διαβίβαση του θέματος και στην ΚΕΔΕ, προκειμένου να γίνει συνολική παρέμβαση.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με μία ακόμη ομόφωνη απόφαση για τη διοργάνωση δύο διήμερων σεμιναρίων, στη Λαμία και τη Χαλκίδα, για την επιμόρφωση των εργαζομένων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον νέο νόμο 4412/2016 για την ανάθεση, σύναψη & εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων.