Τεχνικός Σύμβουλος η ΕΕΤΑΑ σε έργα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Τοπικής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του νέου ΕΣΠΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την τοπική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνία και τον πολιτισμό, πρόκειται να δοθούν στους δήμους μέσω του ΕΣΠΑ. Τεχνικός Σύμβουλος για τη διαχείριση σημαντικού μέρους των κονδυλίων αυτών είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Οι θέσεις – προτάσεις αυτές εξαγγέλθηκαν από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ακόμη, ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, η Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου, αρμόδια για τα προγράμματα Περιβάλλοντος, Υποδομών και Επιχειρηματικότητας Ευγενία Φωτονιάτα και ο πρόεδρος της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Παναγιώτης Πάντος.
Ο Υφυπουργός στην εισήγησή του παρουσίασε τους στόχους και το σχεδιασμό του όλου εγχειρήματος επισημαίνοντας την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στους Δήμους καθώς και στην ΕΕΤΑΑ χαρακτηρίζοντάς την «εργαλείο ανάπτυξης».
Ειδικότερα, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε την έμπρακτη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τους Δήμους της χώρας, τόσο χρηματοδοτικά όσο και διαχειριστικά.
Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο οι Δήμοι θα κληθούν ως τελικοί δικαιούχοι να διαχειριστούν έργα συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από κάθε προηγούμενη φορά. Στάθηκε δε ιδιαίτερα στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο προϋπολογισμός του οποίου θα φτάσει για το 2017, στο 1 δισ. ευρώ. Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν συνεργάτες του Υπουργείου Οικονομίας, της ΜΟΔ, της ΕΕΤΑΑ και του ΤΠΔ και η οποία διερευνά τη σύσταση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τους Δήμους, καθώς και την προτυποποίηση μελετών για έργα που θα υλοποιούν οι Δήμοι.
Κάνοντας ειδική αναφορά στην ΕΕΤΑΑ, ο κ. Χαρίτσης, τόνισε ότι η Εταιρία θα παίξει κομβικό ρόλο ως τεχνικός σύμβουλος του ΤΠ&Δ στη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού, τόσο σε ότι αφορά στην ιεράρχηση των αναγκών των «αδύναμων» ΟΤΑ, όσο και στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, για τα οποία θα έχουν εκπονηθεί οι μελέτες ωρίμανσης. Η ΕΕΤΑΑ θα συνεργαστεί επίσης με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τη στήριξη δήμων, μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών. Η σχετική συμφωνία προβλέπει εκπόνηση εγχειριδίων/οδηγών, δημιουργία ενιαίου κέντρου υποστήριξης δήμων για να συμπληρώσουν τα έντυπα, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και τεχνικών συναντήσεων, υποστήριξη δήμων ή ομάδων δήμων στον αναπτυξιακό – ολοκληρωμένο σχεδιασμό τους και τέλος δημιουργία κοινών προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός τους το φθινόπωρο του 2017.
Επιπλέον, η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ του ΥΠΟΙΚ μαζί με την ΕΕΤΑΑ(που έχει οριστεί ως τεχνικός σύμβουλος), σχεδιάζουν την υλοποίηση ενός έργου Τεχνικής υποστήριξης Δήμων για έργα περιβάλλοντος ύψους περίπου 2 εκ. € και διάρκειας 3 ετών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο τοπικών εμπειρογνωμόνων στις περιφέρειες οι οποίες θα ενημερώνουν τους Δήμους και θα τους παρέχουν επιτόπια και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τις πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα υποστηρίζουν τους Δήμους στη διαμόρφωση ωρίμανσης προτάσεων κατά το στάδιο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και σε επόμενο στάδιο, στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση προς την ΕΕΤΑΑ.
Ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήδη υλοποιεί το ΤΠΔ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στην πρωτοβουλία του ΤΠΔ για τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, για την επιχορήγηση μελετών που θα αφορούν την ωρίμανση έργων ΟΤΑ με περιορισμένες διοικητικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες.