Ειδικό τμήμα για προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας σε γεωργούς και κτηνοτρόφους από τον ΑΙΧΜΕΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ σε συνεργασία με τον γεωπόνο ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, δημιούργησε τμήμα που θα ασχολείται με όλα τα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας που αφορούν γεωργούς και κτηνοτρόφους. Έτσι μπορείτε να επισκέπτεστε τα γραφεία του συνεταιρισμού και να ενημερώνεστε από τους αρμοδίους υπαλλήλους, για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, το πρόγραμμα της νιτρορύπανσης, τα σχέδια βελτίωσης και όποιο άλλο πρόγραμμα σας ενδιαφέρει.
Παράλληλα μέσα από την ιστοσελίδα του συνεταιρισμού (www.aixmeas.gr) αλλά και με μηνύματα, θα λαμβάνετε ενημέρωση για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των προγραμμάτων.

Με εκτίμηση

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΙΧΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών.
Οι υποψήφιοι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν με το πρόγραμμα θα πρέπει το 2016 για πρώτη φορά να έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) (υπό προϋποθέσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και παραγωγοί που έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και το 2015).
Οι καλλιέργειες που δηλωθήκαν στην ΑΕΕ, αθροιστικά να πιάνουν το όριο της τυπικής απόδοσης των 8.000 ευρώ. Ο υπολογισμός της τυπικής απόδοσης θα γίνετε από το αρμόδιο τμήμα του Συνεταιρισμού.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και όσοι σήμερα υπηρετούν την θητεία τους, ενώ αντίθετα δεν μπορούν να ενταχθούν οι φοιτητές, εκτός και αν βρίσκονται σε έτος μεγαλύτερο από αυτό της διάρκειας των σπουδών τους. Π.χ. Φοιτητής γεωπονίας που βρίσκετε στο 6ο έτος σπουδών μπορεί να ενταχθεί, ενώ αυτός που βρίσκετε στο 5ο έτος σπουδών δεν μπορεί να ενταχθεί γιατί τα υποχρεωτικά χρόνια φοίτησης στην γεωπονία είναι πέντε έτη.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του μέτρου.

Το πρόγραμμα δεν έχει εφαρμογή στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και σε ένα μέρος της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Στα πλαίσια της οικογένειας μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα μόνο το ένα μέλος (ο σύζυγος ή σύζυγος), αν ο ένας από τους δύο είναι ήδη αγρότης, τότε δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα το άλλο μέλος. Όσο αφορά τα τέκνα αυτών μπορούν να ενταχθούν όλα, αρκεί να συντρέχουν και οι παραπάνω λόγοι για το καθένα χωριστά.
Προσοχή τα χωράφια των υποψηφίων, πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στα όρια του νομού ή σε γειτονικό νομό από την µόνιµη κατοικία τους, αλλιώς δεν είναι επιλέξιµα.
Μετά το ΟΣ∆Ε, οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο των νεοεισερχόμενων, αλλιώς δεν θα µπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο.
Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή (φυτική και μελισσοκομία) παραγωγική κατεύθυνση. Το ποσό αυτό αυξάνεται και διαμορφώνεται έως και 22.000 € με βάση την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους και με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (κτηνοτροφική).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στους αρμόδιους υπαλλήλους του συνεταιρισμού μας και στο Γεωπονικό κατάστημα του κου Διαμαντή Χαράλαμπου,

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Α.Σ. ΑΙΧΜΕΑΣ : 2261024697 – 2261089833
AΓΡΟΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ : 2261088668