Ο Νίκος Θηβαίος στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συμμετοχή των εθνικών Κοινοβουλίων και θέμα «Πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς στην Ε.Ε.» πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 11/10 στις Βρυξέλλες. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο εκπροσώπησε το μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, βουλευτής Βοιωτίας, Νικόλαος Θηβαίος.  Αναλυτικά η παρέμβαση του βουλευτή:

«Η Ελλάδα, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει σε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και την πολιτισμική δραστηριότητα, με οδηγό μια πλουραλιστική, πολυπολιτισμική και κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική.
Στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής δραστηριοποιούνται άμεσα ή επικουρικά θεσμοί πολιτισμού, εκπαίδευσης, τουρισμού, από την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, ομάδες πολιτών δημιουργών, δομές αλληλεγγύης με φροντίδα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Σήμερα, με αφορμή τη συνάντησή μας, θα ήθελα να αναπτύξω ιδιαίτερα το θέμα «Νέοι Δημιουργοί στην Ελλάδα».
Χιλιάδες νέοι άνθρωποι στη χώρα μας δημιουργούν και επιχειρούν μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, με κύριο πρόβλημα την ανεύρεση κτιριακών υποδομών και μέσων ικανών να στεγάσουν, να προβάλουν και να αναπτύξουν τη δημιουργική τους προσπάθεια.
Πιο συγκεκριμένα, νέοι ηθοποιοί, μέλη θεατρικών ομάδων πληρώνουν δυσβάσταχτα ποσά για ενοικίαση αιθουσών, δημιουργοί στο χώρο των εικαστικών τεχνών, της γλυπτικής, της φωτογραφίας, δύσκολα βρίσκουν χώρους για δημιουργία και προβολή των έργων τους. Τα ίδια θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για πολλούς αξιόλογους μουσικούς ή μπάντες.
Για τη «στέγαση» τέτοιων δημιουργικών σχημάτων στην Ελλάδα μπορούν να αξιοποιηθούν ιστορικά κτίρια, κτίρια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία, παλιά βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, κτίρια συνεταιρισμών, παλιοί κινηματογράφοι ακόμη και μικροί παραδοσιακοί οικισμοί.
Η αξιοποίηση, πολλές φορές με λίγα χρήματα, τέτοιων χώρων θα έδινε τεράστια ώθηση στην πολιτιστική δημιουργία, στην επαγγελματοποίηση του τομέα και τη βελτίωση της ποιότητας των έργων των νέων δημιουργών.
Επίσης, θα ήταν χρήσιμο και για τους νέους δημιουργούς αλλά και γενικότερα για το πολιτιστικό αγαθό, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει μια στρατηγική επικοινωνίας και ανταλλαγής πολιτιστικών δράσεων, ένα πολυδιάστατο, δηλαδή, πολιτιστικό ERASMUS, που θα δώσει νέες δυνατότητες, ευκαιρίες και ιδέες για πολιτισμό και δημιουργία.
Σε αυτό τον τομέα, βέβαια, σημαντικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν τόσο τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα εθνικά κοινοβούλια σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και η αυτοδιοίκηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι είναι αναγκαία η αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθεται για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Μέσω ευέλικτων προγραμμάτων στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να αναζητηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του νέου εγχειρήματος.

Σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που η ανεργία κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι όχι απλά χρήσιμες, αλλά αναγκαίες για τη στήριξη της πολιτιστικής της δραστηριότητας και της αναπτυξιακής της προσπάθεια.»

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας,
Νίκου Θηβαίου