Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ (video)

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού στη συνεδρίασή του την 26η
Σεπτεμβρίου 2016, αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του
στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, μέσω της ένταξής της στο
Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας και να καταδικάσει την
εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, γιατί αυτό
δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Θεωρεί ότι:
-To νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.
-Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης είναι
αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών, άρρηκτα συνδεδεμένο με το
δικαίωμα στη ζωή, στην υγιεινή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
-Η ΕΥΔΑΠ πρέπει να παραμείνει δημόσιος οργανισμός στην υπηρεσία της
κοινωνίας και όχι να μετατραπεί σε μέσο κερδοσκοπίας ιδιωτικών
συμφερόντων.
-Η πώληση σε ιδιωτικά συμφέροντα δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης, όπου
εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν απέτυχε, αφού οδήγησε σε κατακόρυφη
άνοδο της τιμής του νερού και σε υποβάθμιση της ποιότητάς του, με
αποτέλεσμα στο τέλος να επιστρέψουν είτε στο δημόσιο, είτε στους Δήμους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού ζητά:
-Να εξαιρεθεί η ΕΥΔΑΠ από την ένταξη στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας
Περιουσίας.
-Να κατοχυρωθεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση ο κοινωνικός
έλεγχος και η δημόσια διαχείριση του κύκλου του νερού.
Ο Δήμος Ορχομενού δηλώνει ότι συντάσσεται με όλους όσους πιστεύουν ότι
είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κοινωνική συμμαχία, ώστε να
παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο ο κύκλος του νερού και να καταστεί η
ΕΥΔΑΠ ένας δημόσιος, κοινωφελής και οικονομικά υγιής οργανισμός.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γραμματέας
Λάμπρος Αριστ. Ρόδης                                  Γιάννης Στεφανίδης

Δείτε το σχετικό βίντεο από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ:


από LAMIASTARGR