Αναγκαία τα μετασυλλεκτικά καλλιεργητικά μέτρα για την προστασία των βαμβακοκαλλιεργειών

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι βαμβακοπαραγωγοί για τις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ─ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διανύουμε τη φάση έναρξης της συγκομιδής (15-09-2016)  στις πρώιμες καλλιέργειες βαμβακιού  και της παράδοσης του τελικού προϊόντος στα εκκοκκιστήρια. Από την επόμενη εβδομάδα η συλλογή θα γενικευθεί και στις υπόλοιπες καλλιέργειες βάμβακος της Π.Ε. Βοιωτίας. Κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο η ζημιά στην παραγωγή  από το πράσινο σκουλήκι ήταν σημαντική κυρίως στις όψιμες καλλιέργειες όπως αναφέραμε σε προηγούμενα δελτία μας. Από πλευράς ρόδινου σκουληκιού η ζημιά ήταν από μηδενική έως πολύ μικρή.

Την εποχή αυτή οι προνύμφες (σκουλήκια) και των δύο εντομολογικών εχθρών αρχίζουν να αποσύρονται προκειμένου να διαχειμάσουν σε διάφορα φυσικά καταφύγια μέσα στα βαμβακοχώραφα. Οι προνύμφες του πράσινου νυμφώνονται μέσα στο έδαφος (συνήθως στα πρώτα 5-10 εκ.), ενώ του ρόδινου διαχειμάζουν είτε μέσα στο έδαφος, είτε μέσα στα υπολείμματα της καλλιέργειας (καρύδια και στελέχη). Όσα από αυτά τα έντομα επιβιώσουν από τις αντίξοες συνθήκες του χειμώνα, αλλά και τον παρασιτισμό και τις ασθένειες, θα δώσουν την άνοιξη τα ακμαία (πεταλούδες), από τα οποία θα προκύψει η πρώτη γενιά των προνυμφών που προσβάλουν τις καλλιέργειες. Συνεπώς, καλλιεργητικές επεμβάσεις που αυξάνουν τη θνησιμότητα των διαχειμαζόντων εντομολογικών εχθρών, βοηθούν αποτελεσματικά στη δραστική μείωση του πληθυσμού των εντόμων που θα δραστηριοποιηθούν την άνοιξη στις νέες καλλιέργειες.

Προκειμένου κατά την νέα καλλιεργητική περίοδο να περιορισθεί ο κίνδυνος πληθυσμιακών εξάρσεων των δύο εντομολογικών εχθρών, ασχέτως εάν γίνει αλλαγή καλλιέργειας στο χωράφι, συνιστάται η πιστή εφαρμογή των παρακάτω μετασυλλεκτικών καλλιεργητικών μέτρων:

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ─ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Α) ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Για την  ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμαζόντων εντόμων, κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο μετά τη στελεχοκοπή να γίνει άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20-25 εκατοστών κατά το φθινόπωρο σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους  και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων. Με το μέτρο αυτό επιτυγχάνονται:

  1. Άμεση καταστροφή (μηχανική) των νυμφών.
  2. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
  3. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες (πχ. υδατικός κορεσμός του εδάφους σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού).
  4. Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20-25 εκατοστών και καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μέθοδοι ελέγχου του πράσινου σκουληκιού.

Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας, ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον, προστατεύεται τόσο το περιβάλλον, όσο και η υγεία του ίδιου του καλλιεργητή.

Β) ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Όπως και στο πράσινο σκουλήκι, ο στελεχοκοπή, ο ψιλοτεμαχισμός και ο θρυμματισμός των καρυδιών με στελεχοκόπτη/καταστροφέα και στη συνέχεια η άροση ενσωμάτωσης, είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για τον έλεγχο και του ρόδινου σκουληκιού. Ιδιαίτερα δε με τον τύπο του οριζόντιου κυλίνδρου (καταστροφέας) θανατώνονται περισσότερες προνύμφες από ότι με τον περιστροφικό τύπο στελεχοκόπτη (κοινός στελεχοκόπτης).

M.Ε.Α.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ιωάννης Τασούλας