Έρχεται… νέος Καλλικράτης

Κοινοποίηση στα Social Media

4 επιτροπές που έχει συστήσει το Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξετάζει τις αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προωθώντας το νέο Καλλικράτη.

Μεταξύ άλλων εξετάζεται:

 η εισαγωγή της  διαδημοτικής, διαπεριφερειακής συνεργασίας,

αποσύνδεση της εποπτείας των ΟΤΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ,

–  η εισαγωγή της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης,

 η κατάργηση του δημαρχοκεντρικού συστήματος,

 η ενίσχυση του ρόλου της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο,

– η ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου της Δημοτικής Αρχής

 ενοποίηση των ελεγκτικών φορέων των Δήμων σ’ έναν, όχι μονοπρόσωπο φορέα.

– αναλογικότερο εκλογικό σύστημα ή απλή αναλογική

– ο διαχωρισμός εκλογής δημάρχου από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου

– περιορισμός – μέχρι δύο – των θητειών στους δημάρχους και θέσπιση ασυμβίβαστου