Ικανοποιητική μέχρι στιγμής η πορεία των βαμβακοκαλλιεργειών στη Βοιωτία

Κοινοποίηση στα Social Media

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων που καταρτίστηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Μαγνησίας μέχρι στιγμής οι βαμβακοκαλλιέργειες σε γενικές γραμμές έχουν ικανοποιητική πορεία.

Πιο συγκεκριμένα οι βαμβακοκαλλιέργειες κατά πλειοψηφία (εποχή σποράς 25 Απριλίου έως 5 Μαϊου) βρίσκονται στο στάδιο εμφάνισης χτενιών (κανονική σπορά) και αρχή εμφάνισης ανθέων (πρώϊμες σπορές) ενώ έχει σημειωθεί και αρχή σχηματισμού καρυδιών σε υπερπρώϊμες σπορές (1 έως 10 Απριλίου), αλλά σε πολύ μικρή έκταση.

Γενικά οι σπορές στην Π.Ε. Βοιωτίας έγιναν σχεδόν κανονικά από 25 Απριλίου έως 5 Μαϊου και η μέχρι τώρα εξέλιξη των βαμβακοφύτων  θεωρείται  ικανοποιητική πέραν των προβλημάτων από τις βροχοπτώσεις του Μαΐου – Ιουνίου.

Ο αριθμός των πεταλούδων του πρασίνου είναι μικρός χωρίς εμφάνιση προνυμφών (σκουλίκια)  και κατ’ε πέκταση προσβολών στα βαμβακόφυτα ενώ το ίδιο ισχύει και για το ρόδινο σκουλήκι.

Σε αυτή τη φάση, γενικά, δεν συνιστώνται καθόλου ψεκασμοί τόσο εναντίον του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, όσο και εναντίον άλλων εχθρών (αφίδες, θρίπες, τετράνυχοι κ.α.).

Οι καλλιεργητές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην απόφαση για ψεκασμό και καλό είναι να ψεκάζουν μόνο σε ακραίες περιπτώσεις και πάντα με σκευάσματα φιλικά προς το περιβάλλον, για την προστασία των ωφελίμων εντόμων.

Επίσης συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς σε αυτό το στάδιο της καλλιέργειας να βρίσκονται σε ετοιμότητα, όπως και κατά την υπόλοιπη καλλιεργητική περίοδο.

Πρέπει να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς επίσης και της άρδευσης, τόσο όσο ως προς την ποσότητα νερού ανά άρδευση, όσο και ως προς τον αριθμό των αρδεύσεων.

Να σημειωθεί ότι η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και η υπερβολική άρδευση, ευνοούν τη βλάστηση και το ύψος των φυτών, σε βάρος της παραγωγής καρποφόρων οργάνων και ταυτόχρονα καθιστούν τους φυτικούς ιστούς ευαίσθητους σε προσβολές εντόμων και ασθενειών.

Τέλος συνιστάται η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης στις περιπτώσεις που για διαφόρους λόγους αυτό απαιτείται.

Παράλληλα την εποχή αυτή στις βαμβακοκαλλιέργειες δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ωφέλιμων εντόμων (αρπακτικών και παρασιτοειδών), τα οποία συνήθως είναι ικανά να ελέγξουν ικανοποιητικά τους πληθυσμούς των προνυμφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, εφόσον δεν διαταραχθεί η ανάπτυξή τους από εντομοκτόνα ευρέως φάσματος.

Επισημαίνεται ακόμα στους καλλιεργητές ότι στα αρχικά στάδια, οι εντομολογικές προσβολές και ιδιαίτερα αυτές από το πράσινο σκουλήκι είναι συνήθως τοπικές και περιορισμένης έκτασης, γεγονός που σημαίνει, ότι ακόμη και στο ίδιο βαμβακοχώραφο το ποσοστό προσβολής από το έντομο μπορεί να διαφέρει σημαντικά από σημείο σε σημείο.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου οι βαμβακοκαλλιεργητές να έχουν σαφή εικόνα του κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, συστήνεται ως απαραίτητο να εξετάζουν τις καλλιέργειές τους δύο φορές την εβδομάδα.

Τέλος οι αρμόδιες υπηρεσίες εφιστούν την προσοχή για την αυστηρή τήρηση των οδηγιών  εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.