Για την απασχόληση στον αγροτικό τομέα μεταναστών χωρίς χαρτιά παραμονής ενημερώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Αποστολόπουλος

Κοινοποίηση στα Social Media

Τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους της Στερεάς ενημερώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Εγκύκλιος για την απασχόληση στον αγροτικό τομέα παράτυπα διαμενόντων μεταναστών.

Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 58 ν. 4384/2016, που αφορούν στην απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την «εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας».

Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν πλέον, με αίτηση που θα υποβάλουν στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να ζητούν την απασχόληση εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων, μέχρι την συμπλήρωση του ανωτάτου αριθμού μετακλητών εργατών που προβλέπει ανά Περιφέρεια η σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Μαζί με την αίτηση, ο αγρότης υποχρεούται να υποβάλλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή Εκτροφής του προηγούμενου έτους και τα προβλεπόμενα στο νόμο δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται με αυστηρή χρονική προτεραιότητα υποβολής.

Να σημειωθεί τέλος ότι οι εργάτες γης που θα απασχολούνται μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος θα λαμβάνουν άδεια εργασίας εξάμηνης διάρκειας και θα ασφαλίζονται με τη διαδικασία του εργόσημου.