Ξεκίνησε στo ΚΕΠ του Δήμου Λεβαδέων η υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα του ΟΓΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Μέχρι το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 θα συνεχιστεί η υποβολή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ που για το 2016 είναι ο Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές), ο Ιαματικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων), το Εκδρομικό πρόγραμμα με 3ήμερες, και μονοήμερες εκδρομές, η Δωρεάν Παροχή Βιβλίων και η Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Λεβαδέων δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη, όσοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ έχουν δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά και τα εμμέσως ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών, όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Αυτής της κατηγορίας οι συνταξιούχοι μπορούν να συνοδεύονται από συνοδό.

Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των δικαιούχων στα συγκεκριμένα προγράμματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.

Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.

Για τους δικαιούχους υπάρχει σειρά προϋποθέσεων και δικαιολογητικών και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράμματα Αγροτικής Εστίας) στην οποία έχει αναρτηθεί αρχείο με τον τίτλο «Πληροφορίες για τους δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας», είτε να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των περιοχών τους. (Τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας των (ΚΕΠ) του Δήμου Λεβαδέων είναι τα ακόλουθα: ΚΕΠ Λιβαδειάς 22613-50.000-5, ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου: 22613-51.302-4, ΚΕΠ Δαύλειας 22613-51.420-1, ΚΕΠ Κυριακίου 22673-50.310, ΚΕΠ Χαιρώνειας 22613-51.930).