Μέτρα για το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι στις βαμβακοκαλλιέργειες της Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο στάδιο των 10-15 πραγματικών φύλλων και σε ύψος 15-20 cm περίπου και κοντά στο στάδιο της εμφάνισης των πρώτων χτενιών βρίσκονται οι περισσότερες βαμβακοκαλλιέργειες με εποχή σποράς από 25 Απριλίου έως 5 Μαΐου σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων (Δ.Γ.Π.) που καταρτίστηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.και Π.Ε. Μαγνησίας.

Σε γενικές γραμμές η μέχρι τώρα εξέλιξη των βαμβακοφύτων δεν θεωρείται ικανοποιητική διότι διαπιστώνεται μεγάλη καθυστέρηση της ανάπτυξης των βαμβακοφύτων κατά τα πρώτα στάδια του φυτρώματος, λόγω έντονων βροχοπτώσεων σποραδικών χαλαζοπτώσεων, χαμηλών θερμοκρασιών (κυρίως το βράδυ) και υψηλών ποσοστών υγρασίας (>50%) από τα τέλη του Μαϊου έως τα μέσα Ιουνίου αλλά και λόγω του καύσωνα που ακολούθησε.

Επίσης κατά τα πρώτα στάδια του φυτρώματος των βαμβακοφύτων ( 2 έως 4 πραγματικά φύλλα) παρατηρήθηκαν έντονες προσβολές από θρίπες και τετρανύχους στις περισσότερες βαμβακοφυτείες, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά σε περαιτέρω οψίμιση.

Συνεπώς αναμένεται οψίμιση των καλλιεργειών, με όλα τα προβλήματα που αυτή επιφέρει με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μεγάλων πληθυσμών τόσο του πράσινου, όσο και του ρόδινου σκουληκιού.

Παράλληλα από τις αρμόδιες υπηρεσίες συστήνεται στους παραγωγούς και για όλη την καλλιεργητική περίοδο, να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς επίσης και της άρδευσης, τόσο όσο ως προς την ποσότητα νερού ανά άρδευση, όσο και ως προς τον αριθμό των αρδεύσεων. Επίσης, συνιστάται η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης (όπως Pix, κ.α.), στις περιπτώσεις που για διαφόρους λόγους αυτό απαιτείται.

Σε αυτή τη φάση, γενικά, δεν συνιστώνται καθόλου ψεκασμοί τόσο εναντίον του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, όσο και εναντίον άλλων εχθρών (αφίδες, θρίπες, τετράνυχοι κ.α.) και οι καλλιεργητές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην απόφαση για εφαρμογή ψεκασμών ενώ καλό είναι να προβαίνουν σε εφαρμογές μόνο σε ακραίες περιπτώσεις και πάντα με σκευάσματα φιλικά προς το περιβάλλον.

Προκειμένου οι βαμβακοκαλλιεργητές να έχουν σαφή εικόνα του κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, συστήνεται να εξετάζουν τις καλλιέργειές τους 2 φορές την εβδομάδα.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.