Επιστολή από τη ΝΟΔΕ Βοιωτίας προς τον υπ. Παιδείας για το Πανεπιστήμιο στη Λιβαδειά

Κοινοποίηση στα Social Media

node 1Με την παρούσα επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την πεποίθησή μας ότι ενδεχόμενη απομάκρυνση του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης από την πόλη της Λιβαδειάς στα πλαίσια του σχεδίου ” Αθηνά” θα αποτελούσε μια εντελώς λανθασμένη πολιτική ενέργεια , μια ενέργεια με ελάχιστο οικονομικό όφελος για την Πολιτεία αλλά με βαρύτατες συνέπειες για την οικονομική κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Πρωτεύουσας αλλά και ολόκληρου του Νομού Βοιωτίας. Κι αυτό γιατί πρώτον το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος είναι σύγχρονο , χρήσιμο και απαιτητό από τις ανάγκες της οικονομίας μας, μιας και όλοι μας υποστηρίζουμε ότι η έξοδος από την κρίση απαιτεί πρώτα απ’όλα Περιφερειακή Ανάπτυξη. Δεύτερον το συγκεκριμένο τμήμα ως προς το γνωστικό του αντικείμενο είναι μοναδικό σε ολόκληρη την Επικράτεια. Τρίτον , διαθέτει δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις , παραχωρημένες από το Δήμο Λεβαδέων για 20 χρόνια και ως εκ τούτου έχει ελάχιστες λειτουργικές δαπάνες.

Τέλος , το συγκεκριμένο Τμήμα Σχολής αποτέλεσε επιδίωξη , αίτημα και όραμα ολόκληρης της πόλης και του Νομού Βοιωτίας , που επί δεκαετίες ήταν ο μοναδικός που στερήθηκε ένα τέτοιο αναπτυξιακό μέσο.

Κατόπιν αυτών σας παρακαλούμε να προβήτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε το Τμήμα να παραμείνει στην πόλη της Λιβαδειάς.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος και τα μέλη ΝΟΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ