23 θέματα στη συνεδρίαση της Δευτέρας

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 23η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα – και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1.Έκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά την παραίτηση του μέλους αυτής κ. Καρκάνα Αλ., επικεφαλή δημοτικής παράταξης , από το αξίωμα του δημοτικού συμβουλίου .

2.Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου κας Κουτούλα Παγώνας από το αξίωμα αυτό στο οποίο είχε ορισθεί με την 209/2014 απόφαση Δ.Σ.

3.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 219/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Λεβαδέων.

4.Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την υποβολή πρότασης του Δήμου Λεβαδέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη “ Άξονας Προτεραιότητας 14 “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος, Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και με τίτλο “Παρέμβαση Αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημοσίου τουριστικού κεφαλαίου.

5.Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2016.

6.Λήψη απόφασης για τη λύση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Διστόμου – Αράχωβας -Αντίκυρας για την υλοποίηση της Πράξης “Δίκτυο Αποχέτευσης Διστόμου , Αγωγοί Προσαγωγής & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)”.

7.Εισήγηση στο Δ.Σ. για τον καθορισμό θέσεων δύο κενωθέντων περιπτέρων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Λιβαδειάς.

8.Εισήγηση στο Δ.Σ. για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

9.Έγκριση του συναφθέντος αριθμ. 8706 /2015 συμβολαίου αγοραπωλησίας μεταξύ του Δεήμου Λεβαδέων και των Νικολάου και Λουκά Βασιληά του Ανάργυρου και Λουκά Βασιληά του Κρέοντος και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Λεβαδέων για όλες τις νόμιμες ενέργειες υπογραφής και μετεγγραφής αυτού.

10.Λήψη απόφασης περί παραχώρησης μελέτης με τίτλο “Μελέτη Αποχέτευσης -Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Κυριακίου” στην ΔΕΥΑΛ.

11.Λήψη απόφασης περί παραχώρησης μελέτης με τίτλο “Μελέτη Έργων Ανακατασκευής Εσωτερικού Δικτύου, ΄Εργων Προσαγωγής Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αγίου Γεωργίου” στην ΔΕΥΑΛ.

12.Αποδοχή ποσού 43.012,50€ των ΚΑΠ για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.

13.Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ), εντός σπηλαιοβάραθρου στην Τ.Κ. Αγ. Άννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας”.

14.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας”.

15.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.

16.Απαλλαγή μαθητή Δημοτικού Ωδείου από τα δίδακτρα του σχ.Έτους 2015-2016.

17.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες “Πάσχα 2016” του Δήμου Λεβαδέων.

18.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων επετειακού εορτασμού για το Κάψιμο της Δαύλειας.

19.Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Κίνησης, move week και διάθεση πίστωσης.

20.Πραγματοποίηση 20ης Έκθεσης Γελοιογραφίας και διάθεση πίστωσης.

21.Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων “Κ.Ε.ΔΗ.Λ.”

22.Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Υδραυλικών Υλικών και Εξαρτημάτων.

23.Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Σιδηρών Κιγκλιδωμάτων και Φρεατίων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)