Νέοι Πρόεδροι στις Δημοτικές Κοινότητες Θήβας και Βαγίων

Κοινοποίηση στα Social Media

prothΜε ορισμό νέων Προέδρων πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες τακτικές συνεδριάσεις του 2013 των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Θήβας και Βαγίων , την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου.

Οι μέχρι πρότινος Πρόεδροι κ. Κωνσταντίνος Χαρέμης (της Δ.Κ. Θήβας) και κ. Γεώργιος Τσέλλος (της Δ.Κ. Βαγίων) κατέθεσαν την παραίτησή τους στα συμβούλια, για προσωπικούς λόγους, η οποία και έγινε δεκτή από τα μέλη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με την παρ.16 του άρθρου 6 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’) όπως αναφέρεται :

1. Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσοτέρους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

2. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέση, το αξίωμα καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης συμβούλους του συνδυασμού της πλειοψηφίας».

Σε ότι αφορά τη Δ.Κ. Θήβας,  ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας είναι ο κ. Σαμίωτης Παναγιώτης,  ο οποίος και ορίστηκε ομόφωνα Πρόεδρος, αφού αποδέχτηκε τη θέση.

Στη Δ.Κ. Βαγίων, ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας ήταν  ο κ. Θεοδώρου Θεόδωρος, ο οποίος όμως κατέθεσε αίτηση παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου, η οποία έγινε δεκτή. Ο αμέσως επόμενος λοιπόν σύμβουλος σε σταυρούς είναι ο κ. Παπαλουκάς Ευάγγελος, ο οποίος και ορίστηκε ομόφωνα Πρόεδρος, αφού αποδέχτηκε τη θέση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η νέα σύνθεση του συμβουλίου

1. Tης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας είναι η εξής:

1. Σαμιώτης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2. Χαρέμης Κων/νος
3. Κάμπαξης Σωκράτης
4. Αργύρης Θεοφάνης
5. Μέρκου – Σακάρογλου Χρυσάνθη
6. Τζουμανέκας Αθανάσιος
7. Κυριάκου Ευάγγελος
8. Σβίγγος Βασίλειος
9. Ράπτη – Ρουπάκα Σταυρούλα
10. Τσάκωνας Αθανάσιος
11. Κολοβός Δημήτριος

 

    2. Της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων είναι η εξής:

1. Παπαλουκάς Ευάγγελος (Πρόεδρος)
2. Τσέλλος Γεώργιος
3. Θεοδώρου Θεόδωρος
4. Παπαϊωάνου Χαράλαμπος
5. Αγγελίνας Βασίλειος