Νέα μέλη στα Δ.Σ. του ΔΟΘ, της ΔΗΚΕΘ, των Σχολικών Επιτροπών, της Επιτροπής Παιδείας και του Σ.Ε.Μ.

Κοινοποίηση στα Social Media

dimosthivasΜε ορισμό νέων μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών του Προσώπων, στην Επιτροπή Παιδείας, στην Κοινωφελή Επιχείρηση και στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, πραγματοποιήθηκε η 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013.

 

Τα νέα μέλη των Δ.Σ. έχουν ως εξής:

 

1.          Διοικητικό Συμβούλιο στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ)»:

 

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου Ιωάννης και  Αντιπρόεδρος ο Δημότης  κ. Κουτσοδήμος Δημήτριος.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Παπαδημητρίου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας  (Πρόεδρος)

Κοντού Ιουλία, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας

Σδόνας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας

Βενιζέλος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Χαλβατζής Σταμάτιος, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Κουτσοδήμος Δημήτριος, δημότης (Αντιπρόεδρος)

Παληκάρης Παναγιώτης, δημότης

Καλαμπάκας Παναγιώτης, δημότης

Χαρέμης Κων/νος, δημότης

Μάγκα Κων/να, δημότισσα

Σύρου Στυλιανή, δημότισσα

Αλμπάνη Βασιλική, δημότισσα

Μακρή Αλεξάνδρα, δημότισσα

Χρισταντώνη Μαρία, δημότισσα

Ζαμπάκου Κωνσταντίνα, εκπρόσωπος εργαζομένων ΝΠΔΔ ΔΟΘ

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Χατζίνα Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας

Νικολάου Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

Μίχας Πέτρος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

Βενιζέλος Κων/νος, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας

Νίκας Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας

Σχίζας Παναγιώτης, δημότης

Κούτσικος Λάμπρος,δημότης

Ζαγαρίτης Κων/νος,δημότης

Τριπερίνα Χριστίνα,δημότισσα

Στεφάνογλου Αικατερίνη,δημότισσα

Τσαραμπάρη Μαργαρίτα,δημότισσα

Κυριάκου Μαργαρίτα, δημότισσα

Τριάντη Κων/να, δημότισσα

Δεβετζή Πηνελόπη, δημότισσα

Πανταζοπούλου Μάρθα, εκπρόσωπος εργαζομένων ΝΠΔΔ ΔΟΘ

 

 

2.         Διοικητικό Συμβούλιο στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων»:

 

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φίλος Γεώργιος και  Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στρατέλος Νικόλαος.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Φίλος Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος (Πρόεδρος)

Στρατέλος Νικόλαος ,δημοτικός σύμβουλος (Αντιπρόεδρος)

Δρένιος Σωτήριος, δημοτικός σύμβουλος

Βενιζέλος Κων/νος, δημοτικός σύμβουλος

Κουτσοδήμου Δήμητρα, δημοτικός σύμβουλος

Τσιάμαλος Βασίλειος ,Δ/ντής Σχολ.Μονάδας

Ράπτης Αλέξανδρος, Δ/ντής Σχολ.Μονάδας

Κούτσικος ,Λάμπρος, δημότης

Ευθυμίου Νικόλαος, δημότης

Καλαθά Ηλιάνα, δημότισσα

Μάρκου Δημήτριος, δημότης

Αγγέλου Ιωάννης του Αθαν. ,Εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων

Γκιζίλη Ρούλα, εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τσαραμπάρης Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος

Κοντού Ιουλία ,δημοτική σύμβουλος

Χατζίνα Αικατερίνη, δημοτική σύμβουλος

Κατσιμίχα –Λιανού Βασιλική

Πέτικα Ελένη

Μπουλίος Αριστείδης, Δ/ντής Σχολ.Μονάδας

Καλατζής Χαράλαμπος ,Δ/ντής Σχολ.Μονάδας

Κατσιφής Γκίκας, δημότης

Μπούτα Ειρήνη, δημότισσα

Γιαννάκη Μαρία, δημότισσα

Κρητικός Αντώνιος, δημότης

Μιχαλάς Αλέξανδρος του Ιωάν.,  Εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων

Σωτήρχος Νικόλαος, εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

 

 

3.      Διοικητικό Συμβούλιο στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων»:

 

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννίκας Δημήτριος με  Αντιπρόεδρο τον  κ. Μπατσιούλα Δημήτριο, δημότης.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γιαννίκας Δημήτριος δημοτικός σύμβουλος (Πρόεδρος)

Χατζίνα Αικατερίνη, δημοτικός σύμβουλος

Νικολάου Αναστάσιος δημοτικός σύμβουλος

Π.Νίκας δημοτικός σύμβουλος

Π.Βενιζέλος, δημοτικός σύμβουλος

Γιαννακός Γεώργιος Δ/ντής Σχολ.Μονάδας

Πανάγου Γεώργιος Δ/ντής Σχολ.Μονάδας

Καραπέτσας Αθανάσιος Δ/ντής Σχολ.Μονάδας

Ξενάκη Μαρία Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Μακούλη Θεώνη δημότισσα

Μπατσιούλας Δημήτριος δημότης (Πρόεδρος)

Σταύρου Σταύρος δημότης

Π.Ρωμανάς, δημότης

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, αντίστοιχα :

Γεωργακόπουλος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος

Κοντού Ιουλία δημοτικός σύμβουλος

Σκαλής Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος

Κ.Κεφαλάς δημοτικός σύμβουλος

Ευάγγ. Ζωγράφος δημοτικός σύμβουλος

Βλάχου Αλίκη Δ/ντρια Σχολικής Μονάδας

Βαλμάς Γεώργιος Δ/ντής Σχολικής Μονάδας

Ζαχαράκη Βασιλική Δ/ντρια Σχολικής Μονάδας

Κωτσογιάννη Μαρία Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Παπαγιάννη Παρασκευή δημότισσα

Κολέσια Χρύσα δημότισσα

Βουδούρης Χρήστος δημότης

Σύρος Ιωάννης δημότης

 

 

4.         Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (συμμετέχουν και παραγωγικές τάξεις):

 

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Κουντούπης Δημήτριος με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιαννίκα Δημήτριο.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κουντούπης Δημήτριος, αιρετός (Πρόεδρος)
Φίλος Γεώργιος, Δ/ντης Σχ.Μονάδας

Γκάρτζιος Γεώργιος, Δ/ντης Διεύθυνσης  Πρωτ/βάθμιας Εκπ/σης

Χαρέμης Κων/νος, ΕΛΜΕ Βοιωτίας

Γκιζίλη Ρούλα, Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων

Χαλιαμάλιας Φώτης, Σύλλογο Δασκάλων

Ρόδης Χρήστος, Εμπορικός Σύλλογος Θήβας

Χαρατσής Χρήστος, Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Επαρχίας Θηβών

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γιαννίκας Δημήτριος, αιρετός

Μπενάκη Σωτηρία, Δ/τρια 2/βαθμιας Σχ.Μονάδας

Τραμπάκουλος Ηλίας, Δ/ντης 1/βάθμιας Σχ.Μονάδας

Ρηγοπούλου Χριστίνα, ΕΛΜΕ Βοιωτίας

Ξενάκη Μαρία, Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων

Ρουπάκα Ιωάννα, Σύλλογο Δασκάλων

Σαμιώτης Αναστάσιος, Εμπορικός Σύλλογος Θήβας

Διαμαντή Αλεξάνδρα, Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Επαρχίας Θηβών

 

5.         Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Θήβας (ΔΗΚΕΘ):

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δρένιος Σωτήριος και  Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στρατέλος Νικόλαος.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δρένιος Σωτήριος, αιρετός (Πρόεδρος)

Στρατέλος Νικόλαος, αιρετός (Αντιπρόεδρος)

Γεωργακόπουλος Γεώργιος, αιρετός

Βενιζέλος Κων/νος, αιρετός

Προκοπίου Δωροθέα, δημότισσα

Κυριάκου Χρυσούλα, δημότισσα

Αργύρη Δήμητρα, δημότισσα

Θαλασσινού Μαρία, δημότισσα

Μαρίνης Θεοδωρής, δημότης

Φρούσιος Αναστάσιος, δημότης

Εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γιαννίκας Δημήτριος, αιρετός

Τσίτρας Χαράλαμπος, αιρετός

Φίλος Γεώργιος, αιρετός

Κεφαλάς Κων/νος, αιρετός

Σαμιώτη Δήμητρα, δημότισσα

Καρβελά Ευσταθία, δημότισσα

Κατσαμπέκη Ευαγγελία, δημότισσα

Μασοκώστα Μαρία, δημότισσα

Αγγελή Νίκη, δημότισσα

Καρατσώλης Επαμεινώνδας, δημότης

Εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας

 

 

6.         Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.)

 

Πρόεδρος του Σ.Ε.Μ. ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Σδόνας, με αναπληρωτή τον κ. Γ. Γεωργακόπουλο.

 

Τακτικά μέλη μετά των αναπληρωτών τους.

Χαράλαμπρος Τσίτρας , Δημοτ.Σύμβουλος με αναπληρωτή αυτού την κ. Ι.Κοντού

Κων/νος Βενιζέλος, Δημοτ.Σύμβουλος με αναπληρωτή αυτού τον κ. Παν.Βενιζέλο

Αθ.Σκούμας, Δημοτ.Σύμβουλος με αναπληρωτή αυτού τον κ. Αντ.Τουλουμάκο.

Μωχάμετ Ραζάκ του Γιουσέφ  με αναπληρωτή αυτού τον κ. Μωχάμετ Ικμπάλ, ως εκπροσώπους της Κοινότητας των Πακιστανών

Παλβιντερ Σινγκ (Palwinder Singh) με αναπληρωτή αυτού τον κ. Ραμπίντερμπιρ Σινγκ (Rambinderbir Singh), ως εκπροσώπους της Κοινότητας Ινδών,

Τρενταφιλι Κοζμα (Trendafili Kozma)  ως εκπρόσωπος της Κοινότητας των Αλβανών Υπηκόων

Καβάλος Γεώργιος με αναπληρωτή αυτού τον κ. Μπαγεωργά Χαράλαμπο, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Θήβας,

Παπασπύρου Γεώργιος με αναπληρωτή αυτού τον κ. Κων/νο Βόλη, ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας.