Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος δημοτικής αγοράς του Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ολοκληρώθηκε το ενταγμένο για χρηματοδότηση υποέργο με τίτλο : «Βελτίωση και Ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος δημοτικής αγοράς του Δήμου Θηβαίων» π/υ σύμβασης 143.760,80 € της πράξης : “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του ΕΠ “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013” (πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ), με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και από ΣΑΤΑ.

Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο (ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ), τμήμα της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Θηβαίων, που αναβαθμίστηκε ενεργειακά με παρεμβάσεις τόσο στα οικοδομικά του στοιχεία, όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν έχουν στόχο, μέσα από μια δυναμική και πολύπλευρη παρέμβαση στο κέλυφος και τα συστήματα, το κτίριο να καταστεί ενεργειακά αποδοτικό.

Στα αναμενόμενα οφέλη των παρεμβάσεων συμπεριλήφθηκε η μείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους του κτιρίου, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών άνεσης και εργασίας στο εσωτερικό των χώρων. Επί πλέον, θα εξοικονομηθούν χρήματα για το Δήμο καθώς στο κτίριο αυτό πρόκειται να μεταφερθεί, το ΚΑΠΗ του Δ.Ο.Θ., από τον ενοικιαζόμενο χώρο όπου στεγάζεται σήμερα.