Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τη χρήση του 2012

Κοινοποίηση στα Social Media

Οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» δόθηκαν στην δημοσιότητα από το γραφείο του Β’ αντιπροέδρου της Βουλής, αφού αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, όπου και θα παραμείνουν για έναν μήνα.

Δείτε τα πόθεν έσχες των πολιτικών ΕΔΩ

Πρόκειται για 609 δηλώσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από τον πρωθυπουργό, τους τέως πρωθυπουργούς, υπουργούς, υφυπουργούς, εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, τέως υπουργούς και υφυπουργούς, βουλευτές και ευρωβουλευτές, νυν και τέως, καθώς και από τους υπευθύνους, νυν και τέως, των οικονομικών των κομμάτων.

Οι δηλώσεις που αναρτηθήθηκαν αφορούν το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012), ενώ έχουν δοθεί οδηγίες  σχετικές οδηγίες από το προεδρείο της Βουλής για την επίσπευση των ελέγχων, έτσι ώστε στην αρχή της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου να δοθούν στη δημοσιότητα και τα «πόθεν έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών και υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων για το οικονομικό έτος 2014.

Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης παρέδωσε στους δημοσιογράφους ο αρμόδιος για τον έλεγχο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Βαρεμένος. Όπως αναφέρεται από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ανατέθηκε η διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι εξέτασαν τις δηλώσεις κι όπου συνέτρεχε λόγος, κάλεσαν τους υπόχρεους, προς παροχή διευκρινίσεων και τελικώς συνέταξαν ατομικές εκθέσεις ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο.

Στις εκθέσεις αυτές, μετά από σχετικό έλεγχο, έγινε πλήρης καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα σ΄αυτά, μετοχές ημεδαπών ή και αλλοδαπών εταιριών, ομόλογα και άλλες ομολογίες κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους, καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, πλωτά, εναέρια και χερσαία μεταφορικά μέσα, καθώς και τυχόν συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις). Ο έλεγχος που διενεργήθηκε απέβλεπε στη διακρίβωση του εάν, με βάση τα δηλωθέντα και ελεγχθέντα δεδομένα, η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, εκ μέρους των υπόχρεων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων αυτών, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβιώσεώς τους.

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών

Σημειώνεται πως απουσιάζει η δήλωση του επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρου Θεοδωράκη, αφού το Ποτάμι δεν είχε ιδρυθεί το 2012 και του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη, το κόμμα του οποίου δεν ήταν στη Βουλή το 2012.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Aλέξη Τσίπρα

 • 69.324 ευρώ εισόδημα.
 • Διαμέρισμα: 114 τετραγωνικά μέτρα.
 • Καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα ύψους 6.999 ευρώ.
 • Μια μηχανή 652 κυβικά εκατοστά.
 • Εισόδημα ύψους 81.600 ευρώ
 • 21 ακίνητα.
 • Το 2012 πούλησε για 342.000 ευρώ ένα οικόπεδο από γονική παροχή στα Χανιά.
 • Μετοχές της Samsung όπου αγόρασε το 2013, αξίας 10.912 δολαρίων
 • Καταθέσεις 162.306 ευρώ σε εθνική και HSBC
 • Ένα αυτοκίνητο που απέκτησε το 2011
 • Συμμετοχή στην επιχείρηση κήρυκας Χανίων αξίας 307.150 €
 • Εισοδήματα δικά της και του συζύγου της, ύψους 70.804 ευρώ
 • 29 εγγραφές ακινήτων
 • 219 τίτλους μετόχων της Εθνικής Τράπεζας και του Αστέρα Βουλιγμένης . Συνολική αξία 661 ευρώ
 • Καταθέσεις: 5.200 ευρώ η ίδια και ο σύζυγός της 4.200 ευρώ και 40.248 δολαρίων
 • Ο σύζυγός της κατέχει αυτοκίνητο αξίας 24.561 ευρώ.
 • Εισοδήματα δικά του και της συζύγου του, ύψους 179. 493 ευρώ
 • 21 εγγραφές ακινήτων
 • Καταθέσεις: 44.439 ευρώ
 • 16 λίρες Αγγλίας
 • 80 δολάρια
 • Ένα αυτοκίνητο 6000 κυβικά εκατοστά
 • Ένα αυτοκίνητο 5000 κυβικά εκατοστά σε ακινησία λόγω αδυναμίας πώλησης
 • Αυτοκίνητο συζύγου: 2000 κυβικά εκατοστά.
 • Σκάφος: 8,3m. φουσκωτό ανοιχτού τύπου.
 • Συμμετοχή σε επιχείρηση με κεφάλαιο 163.900 ευρώ
 • Εισοδήματα δικά του και της συζύγου του 42.537 ευρώ.
 • Εγγραφές μαζί με τη σύζυγό του σε 6 διαμερίσματα.
 • Καταθέσεις: Δικές του και της οικογένειάς του 13.000 ευρώ.
 • Εισοδήματα του ίδιου και της συζύγου του ύψους 271.050 ευρώ.
 • 10 εγγραφές ακινήτων του ίδιου και της συζύγου του.
 • Καταθέσεις του ίδιου και της συζύγου ύψους 183.372 ευρώ.
 • Ο ίδιος και η σύζυγός του συμμετέχουν σε δύο επιχειρήσεις.

από http://www.thepressproject.gr/