Υποβολή Αιτήσεων για λήψη Άδειας Χρήσης Νερού στο Κωπαιδικό πεδίο

Κοινοποίηση στα Social Media

papathoma620Υπενθυμίζουμε στους αγρότες καλλιεργητές χωραφιών του ευρύτερου Κωπαϊδικού Πεδίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Άρδευσης  της Κωπαίδας, που εγκρίθηκε με την  υπ΄ αρίθμ. 129/2015 απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας , όλοι οι καλλιεργητές ιδιοκτήτες ή μισθωτές αγροκτημάτων της περιοχής άρδευσης υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Αλιάρτου της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Βοιωτίας, Αίτηση – Δήλωση με την οποία θα γνωστοποιούν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις στην περιοχή άρδευσης,  τα δικαιώματά τους σε αυτές, το είδος της καλλιέργειας και τα λοιπά στοιχεία που  διαλαμβάνονται στο ειδικό έντυπο Αίτησης – Δήλωσης που χορηγεί η ανωτέρω Υπηρεσία, προκειμένου  να προμηθευθούν  Άδεια χρήσης νερού. Η Άδεια Χρήσης Νερού είναι αναγκαία για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ.  Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να παραλαμβάνετε και από τους  Δήμους της περιοχής κατοικίας Σας.  Σε όσους δεν υποβάλουν  την  ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση και δεν εφοδιασθούν με  Άδεια Χρήσης Νερού , εκτός από την αδυναμία υποβολής Δηλώσεως ΟΣΔΕ,  θα επιβληθούν τα πρόστιμα  που προβλέπονται στο άρθρο 19  του Κανονισμού Άρδευσης.

Η Αντιπεριφερειάρχης

Φανή Παπαθωμά