Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη η χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Λιβαδειάς (video)

Κοινοποίηση στα Social Media

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄Τριμήνου 2016.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης

3.Εγκριση φακέλου έργου με τίτλο “ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ” για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτισμού.

4.Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο : “ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ” για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτισμού.

5..Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.

6.Μεταβίβαση Εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/κης Ενότητας Ν.Βοιωτίας στο φορέα Δ/σης ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ (κύριος του έργου).

7.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής ισότητας των δυο Φύλων στον Δήμο Λεβαδέων.

8..Επιλογή των Υδρονομέων που θα προσληφθούν για την αρδευτική περίοδο 2016