Εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων – Νέα απόφαση του Επιτρόπου

Κοινοποίηση στα Social Media

Eγκρίθηκε από το Σύμφωνο των Δημάρχων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων στο οποίο προσδιορίζονται με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο τόσο το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου όσο και οι δράσεις – έργα που απαιτείται να υλοποιηθούν έως το 2020.
Σκοπός είναι να επιτευχθούν οι στόχοι για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20%, όπως προβλέπονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο έχει υπογράψει ήδη από το 2014 ο Δήμαρχος Γιώργος Ντασιώτης.
“Το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων εγκρίθηκε μετά τον αυστηρό έλεγχο των υπηρεσιών υποστήριξης του Συμφώνου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναλύουν το κάθε σχέδιο με βάση την ποιότητα και την πληρότητα των δεδομένων και αφού αξιολογήθηκαν τα 6 βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας που το ίδιο το Σύμφωνο θέτει”, είπε ο κ. Ντασιώτης και πρόσθεσε: “Με την έγκριση του ΣΔΑΕ, ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των 4.075 ευρωπαϊκών πόλεων – όντας και ένας εκ των 59 Δήμων της Ελλάδας – που διαθέτουν εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων”.
Σύμφωνα με το Δήμαρχο “η έγκριση του ΣΔΑΕ είναι πολύ σημαντική καθώς αποτελεί ταυτόχρονα μια δέσμευση αλλά και ευκαιρία για το Δήμο να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο και να προετοιμαστεί έγκαιρα για την επόμενη γενιά χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία πλέον, η κυρίαρχη στόχευση αυτών θα αφορά την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας”.
Καταλήγοντας ο Γ. Ντασιώτης επεσήμανε: “Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του εγκεκριμένου ΣΔΑΕ επιτυγχάνεται η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητα του Δήμου για μια σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, που έχουν ως στόχο την χρηματοδότηση έργων και που συμβάλλουν επαρκώς στην επίτευξη των δεσμεύσεων που απορρέουν από την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων”.

Νέα απόφαση του Επιτρόπου
Άλλη μια εξέλιξη σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες σε οτι αφορά στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων. Πιο συγκεκριμένα το Ελεγκτικό θώρησε τα εντάλματα για την πληρωμή του τεχνικού συμβούλου του έργου του αποχετευτικού Αλιάρτου που αρχικά είχαν απορριφθεί επειδή οι Υ.Δ. του φακέλου ήταν ανυπόγραφες σε αντίθεση με όσα προβλεπόταν.