Διοργάνωση ημερίδας από το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Η πράξη «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Ο ρόλος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ( ΜΚΕ ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας είναι:

 • Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας στο φοιτητικό πληθυσμό
 • Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης
 • Η παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
 • Η υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας αλλά και εξειδικευμένων επιχειρησιακών δεξιοτήτων/ικανοτήτων
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων
 • Η προαγωγή της έρευνας σε συναφή πεδία με την επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο της παραπάνω αποστολής, η ΜΚΕ Π.Σ.Ε. διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη 30/10/2012 και ώρα 18:00-20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας στη Λιβαδειά. Το κεντρικό θέμα της ημερίδας είναι:

«Οικονομικές, επιχειρηματικές και πληροφοριακές στρατηγικές

ως εργαλεία και μέθοδοι βιωσιμότητας και ανάπτυξης».

 Οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι οι εξής :

 • η ανάδειξη της αναγκαιότητας δημιουργίας νέων μεθόδων και στρατηγικών επιχειρηματικότητας για την βιωσιμότητα των υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων,
 • η εφαρμογή νέων μοντέλων ως μέθοδος ανάλυσης προβλημάτων που έχουν σχέση με τον τρόπο λήψης αποφάσεων ως προς την ανάπτυξη, και
 • η χρήση ειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων με αντικείμενο την καινοτομική διαχείριση πληροφοριών σε θέματα οικονομικής και επιχειρηματικής στρατηγικής.

Το πρόγραμμα της ημερίδας διαμορφώνεται ως εξής :

 • Εισήγηση με θέμα: ‘Θεωρία παιγνίων και στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης’ από τον Δρ. Ευάγγελο Φούντα, Καθηγητής, Πρόεδρο Τμήματος Πληροφορικής Παν. Πειραιώς
 • Εισήγηση με θέμα «‘Οικονομική κρίση και Ελλάδα ’» από τον Δρ. Θεόδωρο Παπαηλία, Καθηγητή Τμήματος Λογιστικής, ΤΕΙ Πειραιά.
 • Εισήγηση με θέμα: ‘Ανάπτυξη συστήματος GIS ως εργαλείο ανατροφοδότησης σε επίπεδο τοπικής επιχειρηματικότητας’ από τον Δρ. Κωνσταντίνο Καλοβρέκτη, Επ. Συν. Παν. Στερεάς Ελλάδας.
 • Εισήγηση με θέμα: ‘Επιχειρηματικότητα σε διεθνές περιβάλλον’ από τον κ. Λουκά Παπαχαραλάμπους, Διευθυντής της ELIKON TRANSPORT

Τέλος, πρόσκληση για να παρακολουθήσουν την ημερίδα θα λάβουν φοιτητές, καθηγητές, φορείς από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, κοινωνικοί φορείς, πολιτικοί, μέσα μαζικής επικοινωνίας κ.α.